26662  

việc làm hai quan

  

Quản lý nhà hàng Hải sản - Buffet

Nha Hang Hai San & Buffet Din Ky - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng Gà tươi 131 Hải Ngân

Cong ty CP Dau Tu Phat Trien Hai Ngan - Hà Nội

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan 22

Addicon Logistics CO., LTD - Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

ADDICON LOGISTICS CO., LTD - Việt Nam

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Hải Quan XNK (FF)

Cong ty CP Vinafco - Hà Nội

Nhân viên khai thuê hải quan 21

Cong ty TNHH thuong mai va tiep van TGT Viet - Hà Nội

Nhan Vien Quan Ly Nha Hang Hai San

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng Siêu Thị (rr) Bigc Hải Phòng

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

REAL LOGISTICS - Hà Nội

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Viên Quản Lý Chất Lượng Bán Hàng- Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nghiệp Vụ Hải Quan

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Giao Nhan Van Tai My A - Việt Nam

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>