23526  

việc làm hai quan

  

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Bình Dương

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng ICT Tại Hải Phòng - VinPro

Hải Phòng

ASM (Quản lý khu vực) Miền Trung - Duyên Hải

Việt Nam

ASM (Quản lý khu vực) Miền Trung - Duyên Hải

Việt Nam

Nhân viên quản lý khai thuê hải quan

Cong ty co phan giao nhan ISO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên quản lý thủ tục hải quan

Cong ty co phan giao nhan ISO - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng ICT Tại Hải Phòng - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Phòng

Nhân viên hải quan

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Quản Lý Cửa Hàng ICT Tại Hải Phòng - VinPro

Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Thủ Tục Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn thủ tục hải quan

Cong ty TNHH Harbour Asia Logistics - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng Ngành Trang Sức (xuất Khẩu/ Nhập Khẩu/ Hải Quan)

Hà Nam

Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan (Biên Hòa)

Biên Hòa

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Nhân Viên Mở Tờ Khai Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan, Logistic

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếp Nhận Chứng Từ và Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

HP] Nhân Viên Hải Quan (Customs Clearance) ($800-$950)

Hải Phòng - 800-950 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>