21088  

việc làm hai quan

  

Quản Lý Showroom Thời Trang Cao Cấp Làm Việc Tại Hà Nội Hoặc Hải Phòng

Cong ty Co phan Thuong mai, San xuat va dich - Hà Nội - Hải Phòng - 200-500 $ một tháng

NV Quản Lý Chất Lượng Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Khai hải Quan Vnaccs

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai hải Quan Vnaccs

Tp Hồ Chí Minh

NV Quản Lý Chất Lượng Tại Hải Phòng 26

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hải Phòng

Nhân viên khai báo hải quan

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Vật Tư Tại Hải Phòng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật) 26

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hà Nội

NV Quản Lý Chất Lượng Tại Hải Phòng

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hải Phòng

Quản Lý Vật Tư Tại Hải Phòng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hải Phòng

NV giao nhận, làm chứng từ hải quan 25

Cong ty TNHH Thuong mai va Giao nhan van tai - Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Staff)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Staff)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong ty CP Dich Vu Tiep Van Va Tau Bien Asiana - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Cong ty TNHH DTTM & DV Ngoi Sao Xanh - Bắc Ninh

Quản lý cửa hàng Thời trang cao cấp (Hải Phòng)

Cong ty Keiko Viet Nam - Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Thủ Tục Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đại Lý Hải Quan & Quản Lý Khai Thác Kho Ngoại Quan

Hà Nội

Nhân viên khai báo hải quan 17

Cong ty Co phan tiep van va Tau bien Asiana - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>