32203  

việc làm hai quan

  

Quản lý nhà hàng Hải sản - Buffet

Nha Hang Hai San & Buffet Din Ky - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Thủ Tục Hải Quan Logistics

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Van Tai Hai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Hải Dương

Ngan hang TMCP Quoc Te Viet Nam (VIB) - Hải Dương

Quản lý khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

Trưởng nhóm giao nhận, hải quan

Cong ty Maxpeed Viet Nam - Hải Phòng

Trưởng Nhóm Giao Nhận, Hải Quan

Hải Phòng

Tuyển trưởng nhóm giao nhận hải quan

Cong ty TNHH Maxpeed Ha Noi - Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Thủ Tục Hải Quan

PTV Company Limited - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Thuê Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Thuê Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Thuê Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Thuê Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm giao nhận, hải quan 10

Hà Nội - Hải Phòng

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh - 250-400 $ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hưng Yên

Phó Phòng Kê Khai Hải Quan ( Tiếng Anh )

Hải Phòng

Tuyển Gấp Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Phó Phòng Kê Khai Hải Quan ( Tiếng Anh )

Cong Ty TNHH Yusen Logistics Solutions Viet Nam - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Sun Global Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 250-400 $ một tháng

Nhân viên thủ tục hải quan

Cong ty TNHH Core Search Viet Nam - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>