25703  

việc làm hai quan

  

Quản lý nhà hàng Hải sản - Buffet

Nha Hang Hai San & Buffet Din Ky - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng Gà tươi 131 Hải Ngân

Cong ty CP Dau Tu Phat Trien Hai Ngan - Hà Nội

Nghiệp Vụ Hải Quan

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty Co Phan Giao Nhan Van Tai My A - Việt Nam

Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Điện Biên Phủ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong Ty TNHH SITC LOGISTICS VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chi Nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

Giảng Viên Khoa Thuế - Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Sản Phẩm Đại Lý Hải Quan Giao Nhận)

Hà Nội

Nhân viên sale chứng từ hải quan 15

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Kho (Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Khai Thuê Hải Quan

DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation - Hà Nội

Giảng Viên Khoa Thuế - Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Khai Thuê Hải Quan

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>