22542  

việc làm gom su tại Đông Nam Bộ

  

Chuyên Viên Kinh Doanh Gốm Sứ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh ( Xuất khẩu gốm sứ)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm kinh doanh ( Xuất khẩu gốm sứ)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Ngành Hàng Gốm Sứ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ngành Gốm Sứ

Đồng Nai

Kỹ Sư Ngành Gốm Sứ

Đồng Nai

Kỹ Thuật Viên Phòng Mẫu Gốm Sứ

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

QC Manager - Ngành Hàng Gốm Sứ

Bình Dương

QC Manager - Ngành Hàng Gốm Sứ

Bình Dương

Gốm sứ Sứ Sương tuyển nhân viên kinh doanh

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Gốm Sứ

Bình Dương

Nhân Viên Bán Gạo Và Đồ Gốm Sứ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA Gốm

Bình Dương

Nhân Viên QA Gốm

Bình Dương

Luật Sư

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự/ Pháp Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Dịch Vụ

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhân Sự

Cong ty Co Phan Phat Trien va San Xuat Phan - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nông Nghiệp (công Nghệ Sinh Học)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>