8243  

việc làm go xay dung

  

Nhân viên bán hàng vật liệu xây dựng (Sơn gỗ)

Cong ty CP Giang Hoang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đội thợ xây sửa nhà, gỗ, sắt, mái tôn, thạch cao. sơn bả

Cong ty TNHH xay dung va thuong mai La La - Hà Nội

Đội thợ xây sửa nhà, gỗ, sắt, mái tôn, thạch cao, sơn bả

Cong ty TNHH Xay dung va Thuong mai Lala - Hà Nội

Tuyển thợ hàn, gò hàn, sắt hàn, thợ nề - bê tông, cơ khí, xây lắp

Lai Châu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ hàn, gò hàn, sắt hàn, thợ nề - bê tông, cơ khí, xây lắp

Hà Nội - Hà Đông - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Xây Dựng 29

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng công nghiệp 29

Cong Ty Co Phan Xay Dung 14-9 - Thanh Hóa

Nhân Viên Pháp Lý - Xây dựng 28

Cong Ty TNHH MTV Tu Van Thiet Ke Xay Dung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ sư kinh tế xây dựng 27

Cong ty CP Dau tu xay dung Vic - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật xây dựng cầu đường 28

Cong ty co phan Co khi 68 va Xay dung - Hà Nội

Công nhân xây dựng 27

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA TMDV VAN GIA - Tp Hồ Chí Minh

Thư ký công trường xây dựng 26

Cong ty Co Phan Xay Dung UI - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh xây dựng 27

CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI THEP HOANG - Bình Dương

Kỹ sư kinh tế xây dựng 27

Cong ty CP tu van xay dung Cong nghiep & - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán xây dựng 24

Cong ty CP Xay Dung Hoang Nam - Hà Nội

Nhân viên thí nghiệm vật liệu xây dựng 24

Cong ty co phan dau tu xay dung Hanh Tinh - Hà Nội

Kỹ sư kinh tế xây dựng, giao thông 24

Cong ty co phan dau tu va xay dung Suoi - Hà Nội

Kỹ sư xây dựng công trình công nghiệp 23

Tong cong ty co phan Thuong mai Xay dung - Quảng Ngãi

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH DAU TU & XAY DUNG NHA THANH - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ sư xây dựng 22

CONG TY CO PHAN KY THUAT VA XAY DUNG HOA - Bình Thuận

trang:     1 | 2 | 3    >>