166  

việc làm gioi thieu tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Cần tuyển kế toán công nợ giỏi ngoại ngữ

Thái Nguyên

Công nhân điện 24

Cong ty TNHH MBICO VINA - Thái Nguyên

Kỹ sư thiết kế bản vẽ thi công 25

Cong ty May cong nghiep va cau kien Han Quoc - Thái Nguyên

Nhân viên Bảo vệ tại Thái nguyên 23

Cong ty CPDV Bao ve Ky An - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán chi nhánh

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Phòng Sơn Vỏ Điện Thoại (coating Manager)

Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd - Thái Nguyên

Nhân viên chăm sóc khách hàng Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.500.000₫ một tháng

Trưởng ca sản xuất 23

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Xây dựng - Plumbing Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Xây dựng - HVAC Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Xây dựng - Shop Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Plumbing Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Xây dựng - Fire Fighting Engineer/ Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Shop Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Môi trường/Xử lý chất thải - Fire Fighting Engineer/ Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Kế toán chi nhánh 23

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC: Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thái Nguyên - Tuyên Quang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Quản Lý Kỹ Thuật Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Deputy Emergency Rescue Team Supervisor

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>