166  

việc làm gioi thieu tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giới thiệu sản phẩm

Chi nhanh Cong ty CP TARA - Thái Nguyên

Đăng kiểm viên xe cơ giới - Phụ trách dây chuyền

Trung tam dang kiem xe co gioi 20 -03D - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đăng Kiểm Viên Xe Cơ Giới - Phụ Trách Dây Chuyền

Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC Thái Nguyên

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm 31

Cong ty TNHH Phyzic Viet Nam - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Nhà Hàng

Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC Thái Nguyên

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng: 30

Cong ty TNHH PORTAL SAFETY - Thái Nguyên

Quản lý kho

Cong ty TNHH PORTAL SAFETY - Thái Nguyên

Tuyển bổ sung 03 Lái Xe và Phụ Xe đi làm ngay

Hoang Long - Thái Nguyên - 9.500.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát chất lượng vệ sinh 30

Cong ty CP thuong mai dich vu va san xuat - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát chất lượng vệ sinh

Cong ty CP thuong mai dich vu va san xuat - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vật tư, công trường

Cong ty co phan xay lap va thuong mai EMC - Thái Nguyên

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH PORTAL SAFETY - Thái Nguyên

Kế Toán Nhà Hàng

Thái Nguyên

Nhân viên vật tư, công trường 30

Cong ty co phan xay lap va thuong mai EMC - Thái Nguyên

NV PG Bán Hàng Tại Siêu Thị Thái Nguyên

Thái Nguyên

Giám Sát Nhà Hàng

Thái Nguyên

Giám Sát Nhà Hàng

Thái Nguyên

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH Doorien Vina - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>