22368  

việc làm gio hanh chinh

  

Giảng viên CCNA, MCSA, MCITP (ngoài giờ hành chính)

Hoc vien mang cao cap PNH - Hà Nội

Tuyển nhân viên tạp vụ (Làm giờ hành chính 8.00- 17.00)

Cong ty Co phan Thuong Mai va Dich vu Ao - Hà Nội

Phiên dịch (làm việc giờ hành chính)

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch (làm việc giờ hành chính)

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh làm giờ hành chính

Cong Ty CPPT Thuong Mai - Dau Gia Quoc Te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh làm việc giờ hành chính, tại văn phòng công ty

PACIFIC EXPRESS - Hà Nội

Nhân viên Sales Telephone Giờ Hành Chính (Nữ)”

Cong ty Giai Phap Chien Luoc CEN - Hà Nội

Tuyển nhân viên văn phòng làm giờ hành chính

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông (giờ hành chính)

Cong ty TNHH TM SX DV Hong Quy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tạp vụ làm việc giờ hành chính

Nha hang Vuon Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên làm bán thời gian - giờ hành chính

Cong Ty TNHH Thuong Tin - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nữ nhân viên làm việc giờ hành chính

Cong ty Co Phan TIn Tuc Truyen Thong Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp trợ giảng kế toán thực hành làm giờ hành chính

Cong ty CP Giao Duc va PT Cong Nghe Tri - Hà Nội

Giúp việc nhà giờ hành chính

Cong Ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên Nam làm việc giờ hành chính

Cong ty co phan thuong mai truyen thong Viet Nam - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung làm giờ hành chính

Cong ty CP Du Hoc Nhat - Dai - Hà Nội

Nhân viên phục vụ làm việc giờ hành chính

Cafe Ngo - Tây Ninh

Phiên dịch các phòng ban (làm việc giờ hành chính)

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại( giờ hành chính)

Harvey Nash Group - Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại ( giờ hành chính)

Harvey Nash Group - Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>