127  

việc làm giao vien tieng trung tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

CONG TY TNHH THEP DAC BIET SHENGLI VIET NAM - Thái Bình

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Bình

Tuyển nhân viên văn phòng XNK (biết tiếng Anh và tiếng Trung)

Thái Bình

Tuyển nhân viên văn phòng XNK (biết tiếng Anh và tiếng Trung)

Thái Bình

Tuyển nhân viên văn phòng XNK (biết tiếng Anh và tiếng Trung)

Thái Bình

Tuyển nhân viên văn phòng XNK (biết tiếng Anh và tiếng Trung)

Thái Bình

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty co phan va Dich vu SHIZUOKA Mai Hoang - Thái Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung - Phòng Kinh Doanh

Thái Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan xu ly nen FECON SHANGHAI HARBOUR - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CPHH phat trien KCN Dai Tin - Thái Bình

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CPHH phat trien KCN Dai Tin - Thái Bình

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan San Xuat Co Khi va Dich - Thái Bình

Giáo Viên Dạy May

Thái Bình

Giáo Viên Dạy Hóa

Thái Bình

Nhân Viên Phòng Thu Mua ( Chuyên Ngành Tiếng Anh)

Thái Bình

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Thái Bình

Phiên Dịch Viên Tiếng Hoa

Thái Bình - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý nhà máy ấp trứng gia cầm

Japfa Comfeed vietnam JSC - Thái Bình

Quản Lý Nhà Máy Ấp Trứng Gia Cầm

Japfa Comfeed vietnam LTD - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>