56495  

việc làm giao vien lich su

  

Giáo viên chuyên ngành Du lịch - Lữ hành

Truong Trung cap ASEAN - Bắc Giang

Chuyên viên nhân sự cho Công ty du lịch

Cong ty CP Dinh Cao Su Nghiep Top Career - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự Cho Công Ty Du Lịch

Hà Nội

Cộng Tác Viên Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử

Hà Nội

Quản trị viên tập sự ngành Du lịch - Khách sạn (GẤP)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Trị Viên Tập Sự Ngành Du Lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Quản Trị Viên Tập Sự Ngành Du Lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn

Cong ty CP Dau Tu Thanh Thanh Cong - Việt Nam

Quản trị viên tập sự ngành Du lịch - Khách sạn

Việt Nam

Tuyển gấp nhân viên biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Lịch sử - Phòng Tư liệu

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Nhân viên ban tư liệu lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Ban tư liệu Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Nghiên cứu viên Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghiên cứu, biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên sales và Sự kiện du lịch

Cong ty co phan Thuong Mai va Lu Hanh Quoc - Hà Nội

Cộng tác viên Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Cộng Tác Viên Du Lịch - Sự Kiện

Hà Nội

Nhân Viên Ban Tư Liệu Lịch Sử

Hà Nội

Nhân Viên Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phụ xe tour du lịch - xe tải giao hàng 23

Cong ty van tai du lich Thai Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>