52448  

việc làm giao vien lich su

  

Giáo viên chuyên ngành Du lịch - Lữ hành

Truong Trung cap ASEAN - Bắc Giang

Chuyên viên nhân sự cho Công ty du lịch

Cong ty CP Dinh Cao Su Nghiep Top Career - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Sự Kiện - Tour Du Lịch

Cong ty Cp Du Lich Va Truyen Thong Mau Xanh - Việt Nam

Cộng Tác Viên Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử

Hà Nội

Quản trị viên tập sự ngành Du lịch - Khách sạn (GẤP)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Trị Viên Tập Sự Ngành Du Lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nghiên cứu, biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên sales và Sự kiện du lịch

Cong ty co phan Thuong Mai va Lu Hanh Quoc - Hà Nội

Nhân viên Ban tư liệu Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Tuyển gấp nhân viên biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Chuyên viên Lịch sử - Phòng Tư liệu

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội

Nhân viên ban tư liệu lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nghiên cứu viên Lịch sử

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Du Lịch - Sự Kiện

Hà Nội

Nhân Viên Điều Hành Sự Kiện - Tour Du Lịch

Hà Nội

Nhân Viên Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Ban Tư Liệu Lịch Sử

Hà Nội

Phụ xe tour du lịch - xe tải giao hàng 23

Cong ty van tai du lich Thai Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ Phòng Sự kiện và Du lịch 03

Trung tam Ho tro thanh nien cong nhan TP.HCM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>