81652  

việc làm giao nhan chung tu

  

Nhân viên giao nhận, chứng từ 14

Cong ty TNHH Thuong mai va Giao nhan van tai - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong Ty Tu Van Va Ke Toan Dong Duong - Vinh

Nhân Viên Giao nhận chứng từ XNK 26

Cong ty TNHH Thai Gia Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận chứng từ 25

KTL VINA - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ giao nhận vận tải, thủ tục Hải quan

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ giao nhận vận tải, thủ tục Hải quan

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận, Chứng Từ Xnk

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hải Quan

Cong ty Co phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Và Thủ Tục Hải Quan

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Và Làm Thủ Tục Hải Quan

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Công Văn, Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kế Toán Chuyên Giao Dịch Ngân Hàng

CONG TY TNHH PHAM TON - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chứng từ Giao Nhận XNK

Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>