49197  

việc làm giao nhan chung tu

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong Ty Tu Van Va Ke Toan Dong Duong - Vinh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong Ty Co Phan Tu Van Dau Tu Thao Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Và Làm Hồ Sơ Lương - Bảo Hiểm Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ, Giao Dịch Khách Hàng XNK

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ/ Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận chứng từ 29

Cong ty TNHH VAN TAI QUOC TE TRUONG GIANG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ/ Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ, Giao Dịch Khách Hàng XNK

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ, giao nhận Logistics 26

Cong ty TNHH Logistics Rong Vang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV giao nhận, làm chứng từ hải quan

Hải Phòng

Nhân Viên Nam Giao Nhận Chứng từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Bình Dương - 7.000.000₫ một tháng

Hướng dẫn thực tập & đào tạo nhân viên chứng từ, giao nhận XNK

Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Hà Nội

Nhân viên giao nhận chứng từ

Cong ty Co phan DN Viet Nam - Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Cong ty Co phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Công Văn-chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>