33747  

việc làm giao nhan chung tu

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

cong ty TNHHTM va giao nhan the ky - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

CTY TNHH DV GIAO NHAN HANG HOA NAM A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận chứng từ

Cong ty Co Phan Tu Van Tri Luat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ Chứng Từ

Cong Ty TNHH Tu Van Nhat Minh - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

NV Giao Nhận Chứng Từ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh

NV Giao Nhận Chứng Từ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Phòng Giao Nhận Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nam Giao Nhận Chứng từ

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chứng Từ Giao Nhận (Khai Báo Hải Quan Xuất Nhập Khẩu)

Tp Hồ Chí Minh

NV Giao Nhận Chứng Từ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh

NV Giao Nhận Chứng Từ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Giao Nhận Hs - Fn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong ty TNHH Toc Do ( Headway Logistics) - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong ty TNHH Toc Do ( Headway Logistics) - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xnk

CONG TY TNHH TM XNK SAO KHUE - Tp Hồ Chí Minh

Nam Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>