54549  

việc làm giao nhan chung tu

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong Ty Tu Van Va Ke Toan Dong Duong - Vinh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Cong Ty Co Phan Tu Van Dau Tu Thao Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận hàng hóa, chứng từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận chứng từ

Cong ty Co phan DN Viet Nam - Đồng Nai

Nhân viên giao nhận chứng từ 17

Cong ty TNHH NPV EXPRESS LOGISTICS - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Và Làm Hồ Sơ Lương - Bảo Hiểm Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ, Giao Dịch Khách Hàng XNK

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ/ Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ/ Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ, Giao Dịch Khách Hàng XNK

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Giao Nhận Chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hướng dẫn thực tập & đào tạo nhân viên chứng từ, giao nhận XNK

Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Cong ty Co phan Tiep Van Quoc Te Rong Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Công Văn-chứng Từ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ giao nhận và làm thủ tục Hải quan

Cong ty Co phan T&N - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận hàng hóa, chứng từ (Ưu tiên biết lái xe du lịch)

Cong ty TNHH Bao Bi In Thanh My - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>