7188  

việc làm giao hang theo xe

  

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Cong ty TNHH thiet bi giao duc Nhat Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe giao hàng lương cao

cong ty van tai Hoang Duong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Container Hạng Fc

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Nhân viên phụ xe giao hàng lương cao

cong ty van tai Hoang Duong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe giao hàng lương cao

cong ty van tai Hoang Duong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Lex_Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe giao vận hàng hóa

CONG TY CO PHAN ZINCA VIET NAM - Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Giao Nhận Hàng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Kiêm Giao Hàng Khu Vực Các Tỉnh Duyên Hải

Bắc Trung Bộ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển 5 Nhân viên giao hàng rau sạch bằng xe máy tại Hà Nội

Hà Nội - 150.000.000-300.000.000₫ một năm

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Phụ Xe Giao Hàng

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Gia Dụng Bằng Xe Máy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Lái xe và giao hàng

Hà Nội - 150.000.000-300.000.000₫ một năm

Lao Động Phổ Thông Phụ Xe Giao Hàng

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Tải Và Giao Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy (03) , Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe giao hàng

Hà Nội - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>