6430  

việc làm giam sat xay dung tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Sát Thi Công - Hoàn Thiện (Cao Ốc - Biệt Thự)

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng & Hoàn Thiện

Cong Ty Tu Van Xay Dung MEIHARDT (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Trưởng (Cao Ốc - Biệt Thự)

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH xay dung do dac phat trien nha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trường

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thu Mua

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sự Giám Sát Điện

Cong ty Co phan Xay lap va Bao duong co - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng (Giám Sát

Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát Thi Công Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thiết Kế, Giám Sát Và Bảo Trì Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát An Toàn Lao Động

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát 2

CT CP KHOA HOC KY THUAT PHUONG HAI - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Xây Dựng

CONG TY TNHH CJ VINA AGRI. - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>