Việc làm giam sat xay dung tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 4149 việc làm  

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trường

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG SONG HAN - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

CONG TY CP XAY DUNG HOA LIM - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Engineer - Kỹ Sư Xây Dựng giám sát thi công

Cong ty tnhh tu van dau tu xay dung Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Xay dung IVY - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nữ Kỹ Sư Điện M&e- Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC & XAY - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng / Construction Supervisior

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng / Construction Supervisior

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Hỗ Trợ Giám Sát

Cong ty TNHH XD Ngoi Nha May Man - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

HTP E&C JSC - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH HAEOREUM E&C - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Tap Doan Bat Dong San The Ky - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Tap Doan Bat Dong San The Ky - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình (Miền Nam)

Cong ty TNHH Noi that va Quang cao A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong Ty TNHH TM DV Manh Dat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>