Việc làm giam sat xay dung tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 5323 việc làm  

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát

CONG TY CP DT XAY DUNG KHONG GIAN DEP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát M&e

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VITECCONS - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Điện

CONG TY TNHH XAY DUNG BACH VIET - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong Ty TNHH Xay Dung & Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Tu Van - Thiet Ke - Xay - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Tu Van - Thiet Ke - Xay - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng (QS/QA/QC-Giỏi Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

CONG TY CP TRANG TRI NOI THAT VA QUANG CAO - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động - Tiếng Anh - Tp.Hcm

Cong ty TNHH An Toan Lao Dong Dai An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát xây dựng - QS,QA,QC-giỏi tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn

CTY TNHH TM VA KY THUAT THAI BINH - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

CONG TY CP TRANG TRI NOI THAT VA QUANG CAO - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng (QS/QA/QC - Giỏi Tiếng Anh)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện (Site Supervisor Finishing Engineer)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>