6889  

việc làm giam sat xay dung tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Dau Tu Thiet Ke Xay Dung KIEN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Trưởng

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG KHANG - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Xây dựng - Giám Sát Thi Công Nội Thất

CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG KIEN QUOC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Thi Công

Cong ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng & Hoàn Thiện

Cong Ty Tu Van Xay Dung MEIHARDT (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát - Quản Lý Dự Án

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Xây Dựng Công Trình

CONG TY TNHH XAY DUNG TRAN LAM - Ngam, Mayo-Kebbi Est - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Xay Dung & Thuong Mai Tinh Gia - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Điện Nước (ngành Xây Dựng)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chỉ Huy Trưởng - Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-17.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chỉ Huy Trưởng - Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-17.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>