81  

việc làm giam sat xay dung tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Xây Dựng 監理

Cần Thơ

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

CONG TY TNHH MTV BAO LONG SV - Cần Thơ

KỸ SƯ XÂY DỰNG

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Thủy Lợi.( Làm Việc Tại Miền Tây)

Cong ty Co phan Dau tu Va Thuong mai 407 - Cần Thơ

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Làm Việc Tại Miền Tây

CTY CP XD & KY THUAT HUNG VUONG (Pro E&C) - Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Cong ty TNHH BOT Can Tho - Phung Hiep - Cần Thơ

Kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát

CTY CO PHAN XAY DUNG KIEN TRUC DUY HUNG - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Cần Thơ

Nhân Viên Tư Vấn Giám Sát Điện Lạnh

Cần Thơ

Trưởng/phó Đoàn Tư Vấn Giám Sát Làm Việc Tại Các Tỉnh

Cần Thơ

Thiết Kế Đồ Họa - Giám Sát

Cong ty TNHH giay Lee Man Viet Nam - Cần Thơ

ǹ�圖員/ Ǜ�理/thiết Kế Đồ Họa/giám Sát (tuyển Gấp)

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ

Giám sát sản xuất (gấp)

Vinh - Cần Thơ

Giám sát kinh doanh

CTY TNHH MOT THANH VIEN TAN LIEN HUNG 586 - Cần Thơ

Giám sát kinh doanh ( Ngành Dầu Nhờn)

Cong Ty CP NPOIL - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CTY TNHH DV GP CONG NGHE KIM AN - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP Thuong mai Dich vu Bach Giang - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>