11125  

việc làm giam sat xay dung

  

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trường

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Trưởng

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Xay dung - Thuong mai - Dich - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng & Hoàn Thiện

Cong Ty Tu Van Xay Dung MEIHARDT (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Dau Tu Thiet Ke Xay Dung KIEN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công Nội Thất

CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG KIEN QUOC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Trưởng

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG KHANG - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Thi Công

Cong ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Xay Dung & Thuong Mai Tinh Gia - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát công trình xây dựng

Cong ty Xay dung va Noi that Toan Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát công trình xây dựng

Cong ty Xay dung va Noi that Toan Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát công trình xây dựng

Cong ty Xay dung va Noi that Toan Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA XAY - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Xây Dựng Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình Xây Dựng Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng ( Giám Sát Công Trình)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Điện Biên

trang:     1 | 2 | 3    >>