16840  

việc làm giam sat xay dung

  

Kỹ Sư/giám Sát Xây Dựng ( Công Trình Dân Dụng / Nội Thất )

Cong ty TNHH phat trien xay dung Viet Nam Kien - Bình Dương

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Dau Tu Thiet Ke Xay Dung KIEN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Trưởng

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG KHANG - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Xây dựng - Giám Sát Thi Công Nội Thất

CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG KIEN QUOC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Thi Công

Cong ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Làm Giám Sát

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát / Chỉ Huy Phó Công Trình

CONG TY CP XAY DUNG SKY VIET NAM - Việt Nam

Kỹ sư xây dựng _ Tư vấn giám sát

Cong ty CP Xay dung A&D Viet Nam - Việt Nam

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Xây Dựng Công Trình

CONG TY TNHH XAY DUNG TRAN LAM - Ngam, Mayo-Kebbi Est - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Xay Dung & Thuong Mai Tinh Gia - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/giám sát kinh doanh máy xây dựng

Cong ty CP phat trien may xay dung Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/giám sát kinh doanh máy xây dựng

Cong ty CP phat trien may xay dung Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA XAY - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát xây dựng

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát xây dựng

Hà Nội

GIÁM SÁT XÂY DỰNG - (Làm Việc Tại Long Khánh - Đồng Nai)

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>