Việc làm giam sat xay dung

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 13985 việc làm  

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát

CONG TY CP DT XAY DUNG KHONG GIAN DEP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám sát công trình

CONG TY CP TU VAN THIET KE XAY DUNG CO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát M&e

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VITECCONS - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Điện

CONG TY TNHH XAY DUNG BACH VIET - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong Ty TNHH Xay Dung & Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát, Thi Công Công Trình Giao Thông, Dân Dụng

Cong ty TNHH Tu van va Xay dung Gia Quoc - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Tu Van - Thiet Ke - Xay - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Tu Van - Thiet Ke - Xay - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Quản Lý Dự Án (giám Sát Xây Dựng)

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Khánh Hòa

Giám Sát Hạng Mục Xây Dựng (Civil/Underground Supervisor)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

Hà Nội

Giám Sát Xây Dựng (QS/QA/QC - Giỏi Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng (QS/QA/QC - Giỏi Tiếng Anh)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

Tieng Viet - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>