17011  

việc làm giam sat dien

  

Giám sát cơ điện công trình

Cong ty TNHH Bien Dien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát cơ điện công trình 02

Cong ty TNHH Bien Dien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát cơ điện công trình

Cong ty TNHH Bien Dien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Thi Công,giám Sát Điện

Hà Nội

Kỹ sư giám sát điện, nước 06

Cong ty TNHH MTV Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh camera giám sát, điện nhẹ

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe ngay dem - Hà Nội

Kỹ sư giám sát điện, nước

Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát điện, nước

Van phong luat su Tran Vu Hai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát điện, nước

Cong ty TNHH MTV Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ks Giám Sát Điện

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát điện, nước 04

Cong ty TNHH MTV Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát điện, nước

Cong ty TNHH MTV Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Kỹ Thuật - Ks Mường Thanh Sài Gòn

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUONG THANH - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát điện ($750-$950)

Bắc Ninh - 750-950 $ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện- Giám Sát / Thiết Kế

Đà Nẵng

Kỹ sư giám sát điện 01

MasterStreets Group - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Cơ - Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Điện- Giám Sát / Thiết Kế

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Cơ - Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>