31945  

việc làm giam sat dien

  

KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN

CONG TY CPTMDV CO DIEN LANH T.L.K - Việt Nam

Giám sát thi công Cơ Điện

Cong ty TNHH TM Thiet bi dien va XD Hoang - Hà Nội - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Hệ Thống Điện

CONG TY TNHH DIEN LUC HIEP PHUOC - Việt Nam

Xây dựng - Tuyển Gấp Kỹ Sư Điện (Kỹ Sư Giam Sát, Kỹ Sư Thiết Kế)

Cong ty TNHH xay dung dien - thuong mai Phuong - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát cơ điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư điện (giám sát) 19

Cong ty CP tu van xay dung Cong nghiep & - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

I&C Supervisor/ Giám Sát Điện Điều Khiển

AES-VCM Mong Duong Power Company Ltd - Hà Nội - Quảng Ninh

KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Hà Nội

Giám Sát Điện

Đồng Nai

Giám Sát Điện

Đồng Nai

KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cán Bộ Giám Sát Công Tác Bảo Dưỡng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Moi Truong - Hà Nội

I&C Supervisor/ Giám Sát Điện Điều Khiển (Hà Nội)

AES-VCM Mong Duong Power Company Ltd - Hà Nội

I&C Supervisor/ Giám Sát Điện Điều Khiển (Quảng Ninh)

AES-VCM Mong Duong Power Company Ltd - Quảng Ninh

Kỹ Sư Điện Giám Sát Hiện Trường

Thanh Hóa

Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát biểu diễn

WHITE PALACE - CONVENTION CENTER - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Giám Sát Hiện Trường 14

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Tổ Trưởng, Giám Sát Phòng Biểu Diễn

PQC Group - Hospitality - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát biểu diễn

WHITE PALACE - CONVENTION CENTER - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>