22311  

việc làm giam sat dien

  

Giám sát điện

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Vietland - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Atlđ

Cong ty TNHH Xay dung Va Xay Lap Dien The - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cán Bộ Kỹ Thuật (Giám Sát Ngành Điện)

Cong ty TNHH Xay dung Va Xay Lap Dien The - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện M&E

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Điện Gia Dụng

Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Điện Xây Dựng

Việt Nam

Kỹ Sư Thi Công Và Giám Sát Công Trình Điện Nhẹ

Hà Nội

Giám Sát Viên Điện

Phú Yên - 2.700.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Viên Điện - Trưởng Nhóm Gói Thầu Số 7

Phú Yên - 2.700.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thi Công Và Giám Sát Công Trình Điện Nhẹ

Hà Nội

GIÁM SÁT THI CÔNG ĐIỆN

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Viên Điện

Phú Yên - 2.700.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Viên Điện - Trưởng Nhóm Gói Thầu Số 7

Phú Yên - 2.700.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ giám sát thi công điện nước tại công trường

Hà Nội

Cán bộ giám sát thi công điện nước tại công trường

Hà Nội

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Cơ Điện

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện M&E

Kinh Do TCI Group - Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện M&E

Kinh Do TCI Group - Hà Nội

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Cơ Điện

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Dự Án (Hệ Thống Điện Nhẹ - Hệ Thống Cơ)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>