13632  

việc làm giam sat dien

  

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện

Bình Định

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Thiết Kế-Giám Sát

Cua Hang GAS Loc Xanh (Chi nhanh Cong ty TNHH - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Điện - Làm Việc Tại Nha Trang

Nha Trang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Điện - Làm Việc Tại Nha Trang

Nha Trang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Điện (Electrical supervisor - làm việc tại Malaysia)

Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Giám Sát M&e

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát - Thiết Kế Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát - Thiết Kế Điện

Tp Hồ Chí Minh

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC TẠI CÔNG TRƯỜNG

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện

Quảng Ninh

Nhân viên giám sát thi công công trình điện

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Dự Án (Hệ Thống Điện Nhẹ - Hệ Thống Cơ)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Dự Án (Hệ Thống Điện Nhẹ - Hệ Thống Cơ)

Tp Hồ Chí Minh

Giám sát cơ điện M&E

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Cơ - Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện (M&E)

Tp Hồ Chí Minh

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Điện Nước Tại Công Trường

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện (M&E)

Cong Ty Tu Van Xay Dung MEIHARDT (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>