24881  

việc làm giam sat cong trinh

  

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH MTV XAY DUNG CONG TRINH SAI GON - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH PADO - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong ty co phan Thinh Cuong - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong ty co phan Thinh Cuong - Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH PADO - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Công Trình - Chi Nhánh Miền Nam

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Giám Sát Công Trình - Chi Nhánh Miền Nam

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Giám Sát Công Trình - Chi Nhánh Miền Nam

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Xay dung - Thuong mai - Dich - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Site Supervisor / Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty CP DT BDS Sài Gòn Thuong Ti'n Tan - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Xây Dựng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Thi Công Công Trình Nội Thất

Cong ty CP Kien Truc & QLXD ACROMA - Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Thi Công Công Trình Nội Thất

Cong ty CP Kien Truc & QLXD ACROMA - Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH CHAN NUOI PHUONG ANH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong ty Co phan Prime Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong ty Co phan Prime Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>