Việc làm giam sat cong trinh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 24227 việc làm  

Xây dựng - Giám Sát, Quản Lý Công Trình (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Cong Trinh Truong - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát, Quản Lý Công Trình (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Cong Trinh Truong - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát, Quản Lý Công Trình (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Cong Trinh Truong - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát, Quản Lý Công Trình (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Cong Trinh Truong - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Tin hoc Dien tu Cong trinh Tien - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH De Linh - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình Nhôm Kính

CONG TY TNHH TM DV KINH TUYEN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình Nhôm Kính

CONG TY TNHH TM DV KINH TUYEN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển 01 Giám sát thi công công trình xây dựng tại Hà Nội

Cong ty TNHH Bat dong san va dich vu dia - Hà Nội - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Thi Công (Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp)

CONG TY TNHH DT XD THIEN PHUOC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chi Huy Trưởng Công Trình + Giám Sát Thi Công

CONG TY TNHH SX-XD- TM HOA GIANG - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Thuật Viên / Giám Sát Công Trình

Cong Ty CP Xay Dung Truong Ky Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Kien Truc - xay dung G.O.D Home - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kỹ Thuật Thi Công (Kỹ Sư Công Trình)

Cong ty Co phan Ky Thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Kien Truc - xay dung G.O.D Home - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình

Cong ty TNHH Ky Thuat & Xay dung Ky Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH co khi xay dung DONG NAM A. - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giam Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Truyen Thong Dai Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Thiet - Ke Trang Tri Noi That - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Thuong Mai Ky Thuat Va San Xuat - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm giam sat cong trinh tại Việt Nam
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>