Việc làm giam sat cong trinh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 24714 việc làm  

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát, Thi Công Công Trình Giao Thông, Dân Dụng

Cong ty TNHH Tu van va Xay dung Gia Quoc - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Trung Nguyen Franchising - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Vat Tu Thiet Bi Ky Thuat Ha - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THI CÔNG NỘI THẤT

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Hà Nội

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THI CÔNG NỘI THẤT

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Hà Nội

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THI CÔNG NỘI THẤT

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Hà Nội

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng (Giám Sát Công Trình)

CONG TY TNHH THAI SON S.P - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Thi Công Công Trình

Cong ty CP thuong mai va dau tu xay dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Nội Thất

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH THIET KE XAY DUNG TRANG TRI NOI - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng (Giám Sát Công Trình)

Cong ty co phan dau tu XD Sai Gon Red - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH NHUA LONG THANH - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình (Miền Nam)

Cong ty TNHH Noi that va Quang cao A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Cong Ty Co Phan Tap Doan Mat Kinh Anh Rang - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám sát công trình

CONG TY CP TU VAN THIET KE XAY DUNG CO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Giám Sát An Toàn Công Trình M&e

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình (Miền Nam)

Cong ty TNHH Noi that va Quang cao A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH THIET KE XAY DUNG TRANG TRI NOI - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>