38144  

việc làm giam sat cong trinh

  

Chỉ Huy Trưởng/ Giám sát công trình 26

Cong ty TNHH Xay Dung va Lap Dat Ky Thuat - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng/ Giám sát công trình

Cong ty TNHH Xay Dung va Lap Dat Ky Thuat - Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát thi công công trình nội thất

Cong ty CP Kien Truc The Gioi - Archiworld, jsc - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát công trình

Cong Ty TNHH Thiet Ke Xay Dung Phu Gia Khang - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát công trình nội thất xây dựng 12

Cong ty Co phan D va D - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật giám sát công trình viễn thông 03

Cong ty co phan cap thiet bi vien thong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát Công trình 02

Cong ty TNHH MTV Duong Net - Tp Hồ Chí Minh

Chi huy công trình Giám sát PCCC 29

Cong ty TNHH ky thuat PCCC Hoang Ty - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình (Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Việt Nam

Quản Lý Dự Án - Giám Sát Công Trình

Cong Ty CP Dau Tu Va Phat Trien Dia Oc - Việt Nam

Giám sát công trình 28

Cong ty co phan Gia Huynh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình (Site manager) 27

Cong ty TNHH MTV Duong Net - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát công trình dân dụng 27

Cong ty Co phan kien truc xay dung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình (Site manager)

Cong ty TNHH MTV Duong Net - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giám sát Công trình 28

Cong ty TNHH MTV Duong Net - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Nhà Xưởng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Binh Anh - Việt Nam

Giám Sát Kỹ Thuật Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG THUONG MAI - Việt Nam

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong Ty Co Phan Tu Van Va Xay Dung Xuan - Việt Nam

Giám Sát Xây Dựng Công Trình

Cong Ty CP Thiet Ke Va Xay dung Dat Phuc - Thái Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>