26881  

việc làm giam sat cong trinh

  

Công ty tư vấn giám sát công trình Cherishcompany

Cong ty tu van giam sat cong trinh Cherishcompany - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư giám sát công trình nội thất - Senior Supervisor

CONG TY TNHH THIET KE va XAY DUNG TRINH TRAN - Tp Hồ Chí Minh

tuyển nhân viên giám sát công trình

Cong ty TNHH Xay dung cong trinh An Thai Hung - Hà Nội

tuyển nhân viên giám sát công trình

Cong ty TNHH Xay dung cong trinh An Thai Hung - Hà Nội

Giám sát cơ điện công trình 02

Cong ty TNHH Bien Dien - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tư vấn, giám sát công trình giao thông 01

Cong ty CP tu van thiet ke xay dung cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Nội Thất (Site Supervisor)

CONG TY TNHH XAY DUNG THIET KE OP3 - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng giám sát công trình 01

CONG TY CO PHAN KY THUAT VA XAY DUNG HOA - Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tư vấn giám sát công trình giao thông 30

Cong ty CP Tu van thiet ke Xay dung Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình dân dụng 30

Cong ty TNHH Tu van Xay dung Quang Luan - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư tư vấn, giám sát công trình giao thông 30

Cong ty CP Tu van thiet ke Xay dung Cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát các công trình, nội thất 29

Cong ty co phan xay dung kien truc va dich - Hà Nội

Nhân viên giám sát công trình 29

Cong Ty TNHH XDCT Dien-TM Thuan Phat - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình nội thất 29

Cong ty co phan xay dung kien truc va dich - Hà Nội

Kỹ sư giám sát công trình 29

Cong ty TNHH Sunny Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát - Chỉ huy trưởng công trình 29

Cong ty co phan phat trien kien truc va dau - Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình nội thất, 29

Cong ty co phan xay dung kien truc va dich - Hà Nội

Nhân viên dự án - giám sát công trình 29

Cong ty Co phan Nhom Viet Phap - Nha may - Hà Nội

Nhân viên giám sát công trình xây dựng 29

Cong Ty TNHH XDCT Dien-TM Thuan Phat - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH DP Hoa Lam - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>