31421  

việc làm giam sat cong trinh

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH MTV Ky Thuat Cong Trinh Kim Chuyen - Bình Dương

Kỹ Sư/giám Sát Xây Dựng ( Công Trình Dân Dụng / Nội Thất )

Cong ty TNHH phat trien xay dung Viet Nam Kien - Bình Dương

Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH DIEN TU DONG THUAN NHAT - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH DIEN TU DONG THUAN NHAT - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH XD TM DV TRUNG LAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH XD TM DV TRUNG LAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Dau Tu Thiet Ke Xay Dung KIEN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Thiết Kế Kiêm Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH XD - TTNT Thien Thanh Tai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Thiết Kế Kiêm Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH XD - TTNT Thien Thanh Tai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Xay Dung & Thuong Mai Tinh Gia - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH XD TM DV TRUNG LAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình

Cong ty TNHH MTV Cao Tri Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH XD TM DV TRUNG LAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Tư Vấn, Thiết Kế Kiêm Giám Sát Công Trình

Cong Ty Co Phan Dich Hong Hawa - Hà Đông - Hà Nội

Xây dựng - Nhân Viên Tư Vấn, Thiết Kế Kiêm Giám Sát Công Trình

Cong Ty Co Phan Dich Hong Hawa - Hà Đông - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Ky Thuat & Xay Dung Sinh Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Ky Thuat & Xay Dung Sinh Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Thiet - Ke Trang Tri Noi That - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>