Việc làm giam sat cong trinh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 19045 việc làm  

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH_ LÀM VIỆC TẠI VP HCM

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Tp Hồ Chí Minh

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH_ LÀM VIỆC TẠI VP HCM

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Thi Công Công Trình

Cong Ty TNHH Rapid Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Noi That Sinh Dong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Thi Công Công Trình

Cong Ty TNHH Rapid Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình (Miền Nam)

Cong ty TNHH Noi that va Quang cao A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Cong Ty TNHH TM DV Manh Dat - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THI CÔNG NỘI THẤT

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Hà Nội

Xây dựng - Nữ Kỹ Sư Điện M&e- Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC & XAY - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình (Miền Nam)

Cong ty TNHH Noi that va Quang cao A Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình (10-12 Triệu / Tháng)

Cong ty TNHH Xay Dung Trien Thanh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Thi Công Nội Thất

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Cong Ty TNHH Cham Tim. - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Xay dung IVY - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật, Giám Sát Công Trình

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện, Nội Thất Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Công Trình

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>