58  

việc làm giam sat ban hang tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát, bán hàng 09

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Thái Bình

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (super Visor)

Thái Bình

Giám sát bán hàng tại Thái Bình lương 7.000.000-10.000.000Đ

Cong ty TNHH TMXD Viet Y - Thái Bình

Giám sát. 01

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát viên

Hà Nội - Thái Bình

Trưởng nhóm / Giám sát

Thái Bình

Giám Đốc Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới

Thái Bình - Bình Dương

Giám Đốc Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới

Thái Bình - Bình Dương

Trưởng / Phó Quầy Bán Hàng

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh - Ngành Chứng Khoán

Thái Bình - Bình Dương

Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản

Thái Bình - Bình Dương

Giám Đốc Kinh Doanh - Ngành Chứng Khoán

Thái Bình - Bình Dương

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (TIẾNG ANH)

Thái Bình

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp May

Thái Bình

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chứng Khoán

Thái Bình - Bình Dương

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chứng Khoán

Thái Bình - Bình Dương

Chuyên viên mua hàng quốc tế 08

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng siêu thị Thái Bình

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Thái Bình

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Thái Bình

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>