108  

việc làm giam sat ban hang tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thái Bình - Thái Bình

Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Thái Bình

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thái Bình - Thái Bình

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thái Bình - Thái Bình

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thái Bình - Thái Bình

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Giám sát kinh doanh khu vực phía Bắc

Cong ty Co phan Dien tu Vien thong Bac A - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Thái Bình

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Bình

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Bình

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Bình

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Thái Bình

Tuyển dung nhân viên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH] ngày23/11/2015

Thái Bình

Giám Sát Kinh Doanh Vùng (Thái Bình)

Thái Bình

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH]

Thái Bình

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Thái Bình

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Thái Bình

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Thái Bình

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THÁI BÌNH]

Thái Bình

Giám Sát Sản Xuất (may)

Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>