107  

việc làm giam sat ban hang tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (sales Supervisor)

Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Thái Bình

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (sales Supervisor)

Thái Bình

Giám sát bán hàng tại Nam Định - Thái Bình

Cong ty CP DT Thuong Mai XNK THT Viẹt nam - Nam Định - Thái Bình

Chuyên viên kinh doanh giám sát trực tiếp tại tỉnh Thái Bình

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Thái Bình

Giám Sát Sản Xuất (may)

Thái Bình

Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng

Thái Bình

Giám Sát Sản Xuất (may)

Thái Bình

Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng

Thái Bình

Giám sát sản xuất (may)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Nhân Viên Thí Nghiệm Sợi/ Giám Sát Sản Xuất

Thái Bình

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp

CN CONG TY TNHH MANULIFE VIET NAM - Thái Bình

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp

Chi Nhanh Cong ty TNHH Manulife Vietnam - Thái Bình

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Gđ Dự Án Thúc Đầy Bán Hàng

Thái Bình

Trưởng showroom bán hàng - Thái Bình

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Nam - Thái Bình

Nhân viên bán hàng

Cong Ty CP Cong Nghiep DV- TM Ngoc Nghia - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Đào Tạo

Thái Bình

Giám Đốc Đào Tạo

Thái Bình

Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>