83  

việc làm giam sat ban hang tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (sales Supervisor)

Cong Ty TNHH Thuc Pham TSF - Thái Bình - 200-500 $ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình

Thái Bình

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (Sales Supervisor)

CONG TY TNHH THUC PHAM TSF - Thái Bình

Giám sát bán hàng tại Thái Bình 14

Cong Ty CP Cong Nghiep DV- TM Ngoc Nghia - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình 13

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình 22

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Thái Bình

Thái Bình

Giám sát bán hàng tại Nam Định - Thái Bình

Cong ty CP DT Thuong Mai XNK THT Viẹt nam - Nam Định - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Của 2 Tỉnh Nam Định Và Thái Bình

Nam Định - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Thuốc Tân Dược

Thái Bình

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Thái Bình

Cong ty Co phan Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám đốc Bán hàng (ASM) 16

Cong ty TNHH Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng - Hội Sở Chính

Ngan Hang Viet A - Thái Bình

Giám sát sản xuất (may)

TAV Limited (May Viet My) - Thái Bình

Giám sát bếp ăn công ty

Cong ty TNHH ADENServices Viet Nam - Thái Bình

Trưởng / Phó Quầy Bán Hàng

Thái Bình

Trưởng Quầy Bán Hàng

DOJI GOLD & GEMS GROUP - Thái Bình

Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Quản Lý Bán Hàng Tại Thái Bình

Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>