92  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty Co phan thuong mai Duong Anh IAE - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị (Sales Sup_MT) khu vực Đông Bắc

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG (TSM) KHU VỰC HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH

Quảng Ninh - Hải Phòng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Cong Ty TNHH Giovanni Viet Nam - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Đồ Uống Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Mechanical Supervisor/ Giám Sát Bảo Trì (Cơ Khí)

AES-VCM Mong Duong Power Company Ltd - Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Tại BigC Hạ Long_Quảng Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Tại BigC Hạ Long_Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quản Lý/Giám Sát Siêu Thị - Tại Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Giang

Hà Giang - Quảng Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>