82  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Quảng Ninh

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Đông Bắc Và Duyên Hải

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Giám sát bán hàng (ss

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Quảng Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Gíam Sát / Trợ Lý Giám Sát Ngành Hàng

Quảng Ninh

Nhân viên hiện trường giám sát hàng hóa

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Gíam Sát / Trợ Lý Giám Sát Ngành Hàng

Quảng Ninh

Giám Sát Quản Lý Rủi Ro (Claim Supervisor)

Quảng Ninh

Giám Sát An Ninh Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám sát bộ phận lễ tân (Front Office Supervisor)

Quảng Ninh

Nhân viên giám định hàng hóa và mớn nước

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng ICT---- VinPro+

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh Điện Máy HC Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nhân Viên Giám Định Xà Lan Và Tàu Biển

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Dự Án

Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Quảng Ninh - Lâm Đồng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT TRANG TRẠI

Quảng Ninh - Lâm Đồng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Dự Án (tuyển Gấp)

Quảng Ninh

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Quảng Ninh

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

Quảng Ninh

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>