97  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển giám sát bán hàng tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cẩm Phả

Giám Sát Bán Hàng Tại Uông Bí - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng ( Ngành Tiêu Dùng Nhanh)

Quảng Ninh - Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh Lương Cao 12 - 15 Triệu/tháng

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Hàng Tiêu Thụ Mạnh (bigc Hạ Long)

Quảng Ninh

Giám Sát Ngành Hàng IT Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trưởng Bộ Phận. Giám Sát Nhà Hàng

Quảng Ninh

Giám Sát Nhân Viên Tại Quảng Ninh

Cẩm Phả

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Uông Bí - Quảng Ninh - Mức Lương 12-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Uông Bí - Quảng Ninh - Mức Lương 12-15 Triệu

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện-giám Sát-đốc Công

Quảng Ninh

Giám Sát An Ninh Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

02 Cán Bộ Quản Lý Bán Hàng (01 Hà Nội - 01 Quảng Ninh)

Hà Nội - Quảng Ninh

Quản Lý Bán Hàng

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>