110  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

Hà Nội - Quảng Ninh

Giám sát bán hàng

Cong ty CP Lien doanh Dau tu Quoc Te KLF - Quảng Ninh

Giám sát bán hàng

Cong ty CP Lien doanh Dau tu Quoc Te KLF - Quảng Ninh

Giám sát bán hàng

Cong ty CP Lien doanh Dau tu Quoc Te KLF - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Quảng Ninh

Cong Ty Co Phan Vital - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ninh - Hưng Yên

GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐỒ UỐNG

Quảng Ninh

Giám sát bán hàng - KV Quảng Ninh

Cong ty TNHH MTV Thuc pham A Chau Bac Ninh - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Miền Bắc (sơn La - Quang Ninh)

Quảng Ninh

Tuyển giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kế Toán ( Accounts Supervisor )

Quảng Ninh

Giám Sát Kế Toán ( Accounts Supervisor )

Quảng Ninh

Giám Sát Kế Toán ( Accounts Supervisor )

Quảng Ninh

Giám Sát Nhân Viên Tại Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cẩm Phả

Giám Sát Quản Lý Rủi Ro (claim Supervisor)

Quảng Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Hàng

Quảng Ninh

Nhân viên bán hàng và phát triển thị trường

An Nam Group - Hanoi Branch - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng và phát triển thị trường

An Nam Group - Hanoi Branch - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>