177  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử

Cong ty CP Quoc Te Anh Huy - Hà Nội - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Cong ty CP Quoc Te Anh Huy - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng rượu Ba Kích Yên Tử Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh Hưng Yên; Uông Bí(Quảng Ninh)

Quảng Ninh - Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng, nhân viên bán hàng

Thuy san Tam Duc - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám sát bán hàng - Khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh

Cong ty CP do uong cao cap Thai Lan - Quảng Ninh - Hải Phòng

Giám sát bán hàng tại Quảng Ninh

Cong ty co phan thuc pham A Chau (My Gau - Quảng Ninh

Giám sát bán hàng (Ngành hàng tiêu dùng)

Cong ty BELL DUC - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ( ASM)

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Son Ha Group - Quảng Ninh

Giám sát bán hàng ( ASM) 22

Son Ha Group - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

02 Giám Sát Bán Lẻ - Chi Nhánh Quảng Ninh

Quảng Ninh

02 Giám Sát Bán Lẻ - Chi Nhánh Quảng Ninh

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>