26  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán- hàng 01

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Supervisor (giám sát HSE) 24

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Supervisor (giám sát xuất nhập khẩu) 07

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc khách hàng cá nhân

Techcombank - Quảng Ngãi

Giám đốc trung tâm điều hành du lịch 03

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Quảng Ngãi

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Trưởng phòng Nhân sự

Quảng Ngãi

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Trưởng phòng Nhân sự

Quảng Ngãi

Supervisor (Quản Lý Hse)

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phụ Trách Chế Biến(nam;12tr -15tr/tháng)

Quảng Ngãi - Bắc Ninh - 15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Giao Dịch Quảng Ngãi, Bạc Liêu

Quảng Ngãi - Bạc Liêu

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Trưởng phòng Nhân sự

Quảng Ngãi

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Tp. Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Tp. Quảng Ngãi

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Tp. Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quản lý bộ phận Tổng Vụ (Sr.Sup/Asst.Manager)

CONG TY TNHH DIEN TU FOSTER - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Supervisor (QC: Gia'm Sa't Chất Lượng)

Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>