29  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ngãi - Bình Định

Giám Sát Bán Hàng - Làm Việc Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Giám đốc bán hàng - Giám sát bán hàng

Nhà ma'y nuo'c khoa'ng Thạch Bi'ch - Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng - Làm Việc Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

GIAM SAT BAN HANG 11

Cong ty TNHH SX TM XNK Kim Tho - Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (khu Vực Quảng Ngãi) - Sales Supervisor

Quảng Ngãi

Giám Đốc Bán Hàng khu vực Miền Trung (Quảng Ngãi)

Quảng Ngãi

Xây dựng - Giám Sát Công Trình Xây Dựng Nhà Xưởng

MINH HUNG GROUP - Quảng Ngãi

Sales Supervisor ( Giám Sát Kinh Doanh)

Quảng Ngãi

Xây dựng - Giám Đốc Dự Án

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phan Vu - Quảng Ngãi - Bình Thuận

Giám Đốc Dự Án

Quảng Ngãi - Bình Thuận

Xây dựng - Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Cong Ty CP Co - Dien - Moi Truong Lilama - Quảng Ngãi

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Cong Ty CP Co - Dien - Moi Truong Lilama - Quảng Ngãi

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Quảng Ngãi

Kỹ sư trắc đạc 23

Tong cong ty co phan Thuong mai Xay dung - Quảng Ngãi

Kỹ sư xây dựng công trình công nghiệp 23

Tong cong ty co phan Thuong mai Xay dung - Quảng Ngãi

Trưởng Bộ Phận Cung Ứng Nhà Máy

Quảng Ngãi

Xây dựng - Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phan Vu - Quảng Ngãi - Bình Thuận

NV kinh doanh - Phát triển TT

Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu Dau khi - Quảng Ngãi

A.manager hành chính

Cong ty TNHH dien tu Foster Da Nang (CN Quang - Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>