39  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng (Quảng Ngãi)

Cong ty CP Diana Unicharm - Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI TP.QUẢNG NGÃI

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi - 10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI TP.QUẢNG NGÃI

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi - 10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI TP.QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi

Giám Sát Cảnh Quan

Quảng Ngãi

Giám Sát Cảnh Quan

Quảng Ngãi

Trợ Lý Giám Sát

Quảng Ngãi

Giám Sát Bộ Phận QC

Quảng Ngãi

Giám Sát Kinh Doanh

Quảng Ngãi

Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Phụ Trách Khách Hàng Cá Nhân

Quảng Ngãi - Nghệ An

Trợ Lý Giám Đốc

Quảng Ngãi

Giám đốc Khu du lịch Sa Huỳnh

Quảng Ngãi - 300-500 $ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Quảng Ngãi

Giám Đốc Chi Nhánh

Quảng Ngãi

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Quảng Ngãi

Giám đốc Khu du lịch Sa Huỳnh

Quảng Ngãi - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy

CONG TY TNHH VIET QUANG - Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Khách Hàng

Quảng Ngãi

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân (rm) Khu Vực Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>