31  

việc làm giam sat ban hang tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận

Quảng Ngãi - Ninh Thuận

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận

Quảng Ngãi - Ninh Thuận

Giám Sát Bán Hàng (khu Vực Quảng Ngãi) - Sales Supervisor

Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng Tại Bình Định, Quảng Ngãi

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Quảng Ngãi - Bình Định

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận

Quảng Ngãi - Ninh Thuận - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận

Quảng Ngãi - Ninh Thuận - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Bình Định, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Bình Định

Giám đốc bán hàng - Giám sát bán hàng

Nhà ma'y nuo'c khoa'ng Thạch Bi'ch - Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng Tại Bình Định, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Bình Định

Giám đốc Marketing - bán hàng

Nha may nuoc khoang Thach Bich - CTy CP Duong - Quảng Ngãi

Khai Trương Siêu Thị Đtdđ Tuyển Gấp Quản Lý/Giám Sát Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Khai Trương Siêu Thị Đtdđ Tuyển Gấp Quản Lý/Giám Sát Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Giám sát cảnh quan

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Quảng Ngãi

Khai Trương Siêu Thị Đtdđ Tuyển Gấp Quản Lý/giám Sát Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quản Lý Nhà Hàng

Quảng Ngãi

Trưởng Chi Nhánh/ Cửa hàng trưởng (Quảng Ngãi, Bình Định)

Quảng Ngãi - Bình Định

Việc làm nhà hàng nhiều vị trí, lương cao, môi trường chuyên nghiệp

Quảng Ngãi - 8.000.000₫ một tháng

Tổng Quản Lý Nhà Hàng

Quảng Ngãi

Nhân Viên Cơ Khí Ô Tô

Quảng Ngãi

Chuyên Viên Kỹ Thuật

Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>