232  

việc làm giam sat ban hang tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Hàng Tiêu Dùng - Kv Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh Hóa - Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng QL KV Tỉnh Miền Bắc (Senior USM)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng QL KV Tỉnh Miền Bắc (Senior USM)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Địa Bàn Nghệ An

CHI NHANH CONG TY TNHH TUE LINH (TP.HA NOI) - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Địa Bàn Nghệ An

CHI NHANH CONG TY TNHH TUE LINH (TP.HA NOI) - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Địa Bàn Nghệ An

CHI NHANH CONG TY TNHH TUE LINH (TP.HA NOI) - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực TT Thanh Chương - Nghệ An

Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Nghệ An

Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng Nghệ An

Nghệ An - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám sát bán hàng Mỹ phẩ

Vinh

Special Account Supervisor (sas) - Giám Sát Bán Hàng Kênh Đặc Biệt

Vinh - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực TT Thanh Chương - Nghệ An

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Nghệ An - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Vinh - Nghệ An

Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Vinh - Nghệ An

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Vinh - Nghệ An

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực TT Thanh Chương - Nghệ An

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Nghệ An - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp Tại Nghệ An

Nghệ An

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Sát Ngành Hàng Thủy Hải Sản (Metro Nha Trang)

Cong ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Vinh

Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ

Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>