234  

việc làm giam sat ban hang tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Ca'c Tỉnh Miền Bă'c(Sales Supervisor)

Tan Hiep Phat Group - Vinh - Bình Dương

Giám sát bán hàng kênh siêu thị (MT)

Vinh - Hà Nội

Giám sát bán hàng kênh siêu thị (MT)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa - Nghệ An

Giám sát bán hàng bóng điện tại Vinh - Nghệ An

Vinh

Giám Sát Bán Hàng Bóng Điện Tại Vinh-nghệ An

Cong ty CP che tao va lap rap thiet bi - Vinh - 200-500 $ một tháng

Giám sát bán hàng - Nghệ An 18

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng khu vực diễn châu, quỳnh lưu, yên thành, nghĩa đàn

Hà Tĩnh - Vinh

Giám Sát Phát Triển Năng Lực Bán Hàng

Nghệ An

Tuyển dụng Giám sát bán hàng và kỹ sư công nghệ thực phẩm

Hà Tĩnh - Vinh

Giám sát bán hàng

Nghệ An - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Quản Lý Bán Hàng

Cong ty co phan Sao Viet - Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan thuc pham Chau Au - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý, giám sát bán hàng

Cong ty co phan Sao Viet - Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý/Giám sát bán hàng

Cong ty co phan Sao Viet - Vinh

Giám sát bán hàng Thanh Hóa, Nghệ An

Cong ty CP SX & XNK Duc Nam - Thanh Hóa - Nghệ An

Giám sát bán hàng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Nam - Nghệ An

GG Vinh tuyển Giám sát nhà hàng, Bếp, PG Leader, Bàn nữ

Vinh - 2.000.000-2.500.000₫ một tháng

tuyển GIÁM SÁT BÁN HÀNG khu vực Diễn Châu và Đô Lương

Hà Tĩnh - Vinh - 6.000.000₫ một tháng

tuyển giám sát bán hàng - quỳnh lưu- nghệ an

Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>