282  

việc làm giam sat ban hang tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Kênh Tỉnh

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Vinh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị(Usm-Mt)

Vinh - Hà Nội

Trợ Lý Giám Sát Bán Hàng

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Gt Tỉnh (junior Area Sales Manager)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Gt Tỉnh (Junior Area Sales Manager)

Cong Ty CP Diana - Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị (usm-mt)

Hà Nội - Vinh

tuyển GIÁM SÁT BÁN HÀNG khu vực Diễn Châu và Đô Lương

Nghệ An - 6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh (07 Vị Trí)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Vinh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị(usm-mt)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Gt Tỉnh (junior Area Sales Manager)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị(usm-mt)

Vinh - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Vinh - Hà Nội

tuyển gấp nhân viên bán hàng và giám sát bán hàng

Vinh - Hà Tĩnh - 4.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan thuc pham Chau Au - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Quản Lý Bán Hàng

Cong ty co phan Sao Viet - Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH sang tao Viet My - Vinh

Giám sát bán hàng Hà Nội, Nghệ An

Cong ty TNHH Tonkin Viet Nam - Hà Nội - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Thanh Hóa, Nghệ An

Cong ty CP SX & XNK Duc Nam - Thanh Hóa - Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>