77  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Bell Duc - Hải Dương

Giam sát bán hàng

Cong ty co phan thuong mai xuat nhap khau RD - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT)

Hải Dương - 12.000.000-17.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng - SS

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Bell Duc - Hải Dương

Nhân viên giám sát thám tử

Cong ty tham tu Tien Dung - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh (hải Dương/thanh Hóa)

Hải Dương - Thanh Hóa

Giám Sát Bếp ăn Công Nghiệp

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng ca bán hàng

Cong ty TNHH Hoa Tien - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vị trí Hành chính bán hàng - Chi nhánh Hải Dương

Echo Vietnam - Hải Dương

Trưởng Nhóm, Quản Lý Bán Hàng Showroom

Vinh - Hải Dương

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Tại Hải Dương

Hải Dương

Quản Lý Cửa Hàng Tại Hải Dương

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>