41  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Hải Dương - Hải Phòng

Giám Sát Bán Hàng tại Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang (01 GS/ 01 tỉnh)

Hải Dương - Hải Phòng

GIÁM SÁT KINH DOANH HÀNG TIÊU DÙNG

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Thời Trang Khu Vực Hải Dương - Mức Lương10-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc

Hải Dương

Trợ lý giám đốc

Hải Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

Nhân Viên/chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Hải Dương, Hải Phòng

Hải Dương - Hải Phòng

Chuyên Viên Mua Hàng (Purchasing Officer)

Hải Dương

Chuyên Viên/ Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Dương, Hải Phòng

Hải Dương - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh, Thị Trường

Hải Dương

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Hải Dương

Kĩ Sư Bộ Phận Bảo Trì Khuôn

Hải Dương

Kĩ Sư Bộ Phận Bảo Trì Khuôn

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh

Hải Dương - Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>