77  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Khu Vực (dsm): 01 Người + Giám Sát Bán Hàng (sale Sup): 02 Người

Hà Nội - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

KLF tuyển dụng] Giám sát bán hàng

Cong ty CP Tap doan FLC - Hà Nội - Hải Dương

Giám sát ngành hàng - Department Supervisor

Hải Dương

Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm - Quality Control

Hải Dương

Giám sát thu ngân - Checkout Supervior

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh

Hải Dương

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Hải Dương

Nhân viên giám sát vệ sinh công nghiệp

Cong ty TNHH ve sinh cong nghiep Nha Sach (Viet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc điều hành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hải Dương

Giám Đốc điều hành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hải Dương

Giám Đốc điều hành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hải Dương

Giám Sát Khuôn Đúc

Hải Dương - Hải Phòng

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Bán Hàng Online tư vấn mở rộng thì trường

HuyenLuu Fashion - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng (khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương)

Hải Dương - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>