130  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) 19

3A Nutrition (Viet Nam) Co., Ltd - Hải Dương

Nhân viên giám sát bán hàng

Cong ty Co phan tiep thi va truyen thong Celadon - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tỉnh Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tỉnh Hải Dương

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tỉnh Hải Dương 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG

Hải Dương - Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG

Cong Ty Co Phan San Xuat Va Xuat Nhap Khau - Hải Dương - Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH MTV TM PC - Hải Dương - Hưng Yên - 4.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ( Phía Bắc)

Hải Dương

Giám Sát Chính Sách

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Kênh OTC Miền Bắc

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh (hải Dương/thanh Hóa)

Hải Dương - Thanh Hóa

Giám Sát Quy Trình Sản Xuất

Hải Dương

Giám Sát Khu Vực

Hải Dương

Quản Lý Giám Sát Bếp ăn

Hải Dương

Giám Sát Kho Logistic

Hải Dương

Giám Sát Kho Logistic

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>