178  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng tỉnh Hải Dương

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Ca'c Tỉnh Miền Bă'c(Sales Supervisor)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Hải Dương _ Hưng Yên

Hải Dương - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Hải Dương _ Hưng Yên

Cong Ty Co Phan Vital - Hải Dương - Hưng Yên

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH TM Van An - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh

Khan uot Duc Tuan - Hải Dương

Giám sát bán hàng

Cong ty CP DT Thuong Mai XNK THT Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Nha Phan Phoi Hoa My Pham - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan My pham Thien Phu - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Hà Nội - Hải Dương

Hà Nội - Hải Dương

Giám Sát Bán Lẻ - Chi Nhánh Hải Dương

Cong ty TNHH Tieng Vang Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa

Hải Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh giám sát trực tiếp tại tỉnh Hải Dương

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Hải Dương

Giám sát, bếp trưởng, bếp phó 11

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý/Giám Sát Siêu Thị - Bắc Ninh, Hải Dương

Hải Dương - Bắc Ninh

Giám Sát Chính Sách

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh (hải Dương/thanh Hóa)

Hải Dương - Thanh Hóa

Nhân viên bảo trì, giám sát, sửa chữa máy móc thiết bị

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>