113  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Giám sát bán hàng (ss Cẩm Giàng-Hải dương

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

Hải Dương

Giám sát Lễ tân

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Nhân viên giám sát vệ sinh công nghiệp

Cong ty TNHH ve sinh cong nghiep Nha Sach (Viet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh

Hải Dương

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Hải Dương

Quản Lý Bán Hàng Tại Hải Dương - Thu Nhập 10 - 15 Triệu / Tháng

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca Bán Hàng

Hải Dương - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca Bán Hàng Thời Trang

Hải Dương - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Tại Hải Dương - Thu Nhập 10 - 15 Triệu / Tháng

Cong ty CP Sao Thai Duong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Coca-Cola Viet Nam - Hải Dương - Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Coca-Cola Viet Nam - Hải Dương - Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Hải Dương - Hải Phòng

Vị trí Hành chính bán hàng - Chi nhánh Hải Dương

Echo Vietnam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>