164  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng tỉnh Hải Dương

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Hải Dương

Giám sát bán hàng

Nha Phan Phoi Hoa My Pham - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty CP DT Thuong Mai XNK THT Viet Nam - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan My pham Thien Phu - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh

Khan uot Duc Tuan - Hải Dương

Giám sát bán hàng KV Tỉnh 30

Cong ty TNHH TM SX Lifesfood - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng ( Phía Bắc)

Hải Dương

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Chính Sách

Hải Dương

Giám sát vệ sinh công nghiệp tại Hải Dương

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát xử lý nước thải

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Giám sát khu vực Miền Bắc

Khan uot Duc Tuan - Hải Dương

Nhân viên bảo trì, giám sát, sửa chữa máy móc thiết bị

Hải Dương

Giám sát vệ sinh công nghiệp

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì/ Maintenance Supervisor

Hải Dương

Giám sát sản xuất ( 25

Cong ty TNHH Mizuho Precision Viet Nam - Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh (hải Dương/thanh Hóa)

Hải Dương - Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh Kênh OTC Miền Bắc

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>