109  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng tại Hài Dương 25

Cong ty Thuc pham Hong Phu - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Tại Hải Dương

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám sát bán hàng 17

Cong TY Co Phan Che Bien Thuc Pham A Dong - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa

Hải Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh

Hải Dương

Giám Sát Phòng QA/ Phòng Sản Xuất

Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh Kênh TR

Cong Ty CP TARA - Hà Nội - Hải Dương

Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động 05

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (hải Dương/thanh Hóa)

Hải Dương - Thanh Hóa

Giám Sát Bếp ăn Công Nghiệp

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bếp ăn công nghiệp 17

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Vị trí Hành chính bán hàng - Chi nhánh Hải Dương

Echo Vietnam - Hải Dương

Gấp: Nhân Viên Bán Hàng (Nam)

Hải Dương - Hà Tây

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Asm) - Khu Vực Đông Bắc

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh - Hải Dương

Trưởng Nhóm, Quản Lý Bán Hàng Showroom

Vinh - Hải Dương

Giám Đốc Marketing

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>