230  

việc làm giam sat ban hang tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Ca'c Tỉnh Miền Bă'c(sales Supervisor)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cẩm Giàng-hải Dương

Hải Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Thị Trường Hải Dương

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Hải Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Cong ty CP Dau Tu BDS Dai Viet - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

Giám sát bán hàng Toàn Quốc

Khan uot Duc Tuan - Hải Dương

Giám Sát Kinh Doanh

Hải Dương

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Khai Thác Mỏ, Khoan Nổ Mìn

Hải Dương

Nhân Viên An Ninh Giám Sát

Hải Dương

Giám Sát Bếp ăn Công Nghiệp

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>