376  

việc làm giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển 04 giám sát bán hàng 12

Đà Nẵng

Tuyển giám sát bán hàng

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH TMTH Tuan Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng - Các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra khu vực miền Bắc

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng - Các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra khu vực miền Bắc

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Trung (sup)

Đà Nẵng - Bình Định

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Giám Sát Bán Hàng (sup) Tại Đà Nẵng Và Tp Hồ Chí Minh

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 7.500.000-18.000.000₫ một tháng

IT TMĐT-Giám Sát Bán Hàng - NVKD

Đà Nẵng

Giám Sát bán hàng

Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh - bán hàng 09

Cong ty CP TM - DV XNK Quoc Te Truong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng 01

Cong ty co phan Nam Duoc - Đà Nẵng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Có Kn Ngành Thưc Phẩm (Các Tỉnh Miền Trung)

TRAN PHAN FOODS - Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh - bán hàng 21

Cong ty CP TM - DV XNK Quoc Te Truong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng OTC - Miền Trung

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>