497  

việc làm giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Miền Trung - Ngành Tiêu Dùng Nhanh

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Banh Keo Hai Ha - Đà Nẵng - 200-500 $ một tháng

Giam sat bán hang

Đà Nẵng

Tuyển gấp 15 nam giam sát bán hàng

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng khu vực miền Trung

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan Dau tu V - T - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Đà Nẵng

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đà Nẵng

Chăm sóc khách hàng - Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Đà Nẵng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng Kênh Hiện Đại (Modern Trade Channel)

Cong Ty Co Phan Kinh Do - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng ( Đà Nẵng và Khu Vực Các Tỉnh )

Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng (gấp)

Tap Doan Sunhouse - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng (gấp)

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Tp Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 12.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>