298  

việc làm giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Nam Trung Bộ

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng (OTC) Miền Tây Và Miền Đông

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

ASM , Giám sát bán hàng 16

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dac San Viet - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

ASM , Giám sát bán hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dac San Viet - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan dau tu Dau khi Dai Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH Danh An Phat - Đà Nẵng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Đà Nẵng

Ban Giám Sát Llbv

Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Sát Ban Hse

Đà Nẵng

Giám Sát Nhà Hàng

Đà Nẵng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Đốc Giám Sát TSBĐ Miền Trung

Techcombank - Đà Nẵng

Giám Sát Nhà Hàng

Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Trung (ASM) 26

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dien Tu Meo Con - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc (ASM) 26

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dien Tu Meo Con - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực Myanmar hoặc Đà Nẵng

Đà Nẵng - Myanma

Giám sát thi công

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Giám Sát Kho Đà Nẵng

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đà Nẵng

Giám sát an toàn lao động 26

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

ASSISTANT CADDIE MASTER (Trợ lý giám sát nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>