543  

việc làm giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng tại Miền Trung (Gấp) 14

Tap doan Sunhouse - Đà Nẵng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Trung

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Điện Máy - Đà Nẵng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Nam - Đà Nẵng

Đà Nẵng - Quảng Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh , bán hàng

AP Saigon Petro JSC - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng OTC - Miền Trung

Cong ty co phan Nam Duoc - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Long Huyen Thoai - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Long Huyen Thoai - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan Thuc pham va Nuoc giai khat - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan xuat nhap khau IPC Viet Nam - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh ( Cần tuyển trên toàn quốc)

Hanoifood - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám sát bán hàng tiêu dùng

Cong ty TNHH MTV Goc Pho DANACO - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng thuốc tại Miền Trung

Cong ty Co phan Duoc pham Dong Nam A - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng tiêu dùng

Cong ty TNHH SX Dong Anh - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực

Cong ty co phan dau thuc vat KCF - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai Dien Tu Vien Quang Vina - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh - Giám sát bán hàng có năng lực

Finddealer Viet Nam - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH SOSI - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>