388  

việc làm giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) Tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang

Đà Nẵng - Nha Trang

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) Tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đà Nẵng - Nha Trang

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - Lâm Đồng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham VNA Pharm - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng 26

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ)

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan Oseven - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng tỉnh ( Cần tuyển trên toàn quốc)

Hanoifood - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Long Huyen Thoai - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám sát bán hàng tiêu dùng

Cong ty TNHH MTV Goc Pho DANACO - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Long Huyen Thoai - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan Thuc pham va Nuoc giai khat - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan xuat nhap khau IPC Viet Nam - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực

Cong ty co phan dau thuc vat KCF - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Từ Đà Nẵng trở ra

Khan uot Duc Tuan - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh - Giám sát bán hàng có năng lực

Finddealer Viet Nam - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH SOSI - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>