26777  

việc làm giam sat ban hang

  

Nhân viên bán hàng/ giám sát bán hàng

CUA HANG DIEN MAY DIEN GIA DUNG MAI ANH - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng/ giám sát bán hàng

CUA HANG DIEN MAY DIEN GIA DUNG MAI ANH - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng/ giám sát bán hàng

CUA HANG DIEN MAY DIEN GIA DUNG MAI ANH - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Long Thành - Đồng Nai

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng Điện Dân Dụng

Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Long Thành - Đồng Nai

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Đồng Nai

Giám sát bán hàng kênh truyền thống (Sales Supervisor)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống (Sales Supervisor)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Long Thành - Đồng Nai

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Đồng Nai

Miền Bắc ] Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Long Thành - Đồng Nai

Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Long An, Tiền Giang

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Tân An - Mỹ Tho - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống - HCM

Cong Ty TNHH My Pham LG VINA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Thái Nguyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng tại Vinh

Vinh - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Tp. Hcm

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Đồng Tháp, An Giang

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Cao Lãnh - Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>