29039  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát Bán Hàng (ngành hàng tiêu dùng)

Cong ty co phan LMC - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát Bán Hàng (ngành hàng tiêu dùng)

Cong ty co phan LMC - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Bắc Giang, Bắc Ninh

Tieng Viet - Bắc Ninh - Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Bắc Giang, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Hóa Phẩm Kênh

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Toàn Quốc)

Tieng Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

Tieng Viet - Bạc Liêu - 9.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Hóa Phẩm Kênh Gt

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Nam

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Hóa Phẩm Kênh Gt Tại Tp.Hcm

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Bắc

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Nam

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng (khu Vực Hà Nội Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Hà Nội - 400-800 $ một tháng

Giám sát Bán Hàng (ngành hàng tiêu dùng)

Cong ty co phan LMC - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Nam

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng Hóa Phẩm Kênh GT Tại Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Khu Vực Miền Bắc

Việt Nam

Giám Sát Bán Hàng (Mảng Dự Án)

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>