21020  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám Sát Bán Hàng - Chi Nhánh Đà Lạt

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đà Lạt

Việc làm mới GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT ngày30/11/2015

Đà Lạt

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Sóc Trăng & Bạc Liêu

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

CONG TY DAU AN GOLDEN HOPE NHA BE - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Miền Đông

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Miền Đông

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đà Lạt

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái, Sơn Tây

Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh GT

Đồng Tháp - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Thị Trường Vinh, Nghệ An

Vinh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Miền Đông

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Đà Lạt

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Miền Đông

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng OTC Miền Đông

Tp Hồ Chí Minh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Đà Lạt

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>