19412  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình 29

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Giám sát bán hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Hà Nội - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại/ Sales Sup_Mt

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty TNHH Xuan Cau - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ninh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cong ty TNHH Phuc Thien Sinh - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Thái Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien D&G Viet Nam - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Tại Vĩnh Phúc

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Huu Nghi - Vĩnh Phúc

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH TMTH Tuan Viet - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng miền Bắc 29

Cong ty co phan Nam Duoc Hai Long. - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng - Khu vực HUẾ

Huế

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Đồng Nai (huyện Tân Phú)

Đồng Nai

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

Hà Nội - Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại/ Sales Sup_MT

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng

Tây Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>