32260  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát Bán hàng

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Hang tieu - Phú Thọ - Lào Cai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Sát Bán Hàng ( Sales Supervisor) Tại Hưng Yên

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Hưng Yên

02 Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Q6, Bình Chánh (Sales Supervisor)

Bình Dương - 989 $ một tháng

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

CONG TY CO PHAN THOI TRANG THAO - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát Bán hàng (Kênh Trường học)

Cong ty TNHH TM Hung Phuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát Bán hàng

Cong ty TNHH TM Danh Hien - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

Đồng Bằng Sông Hồng

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh - Cam Ranh

Khánh Hòa

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Tây

Cong ty Lien doanh Pham - Asset - Vinh

Quản Lý Kinh Doanh/ Giám Sát Bán Hàng (khu Vực Miền Đông)

Châu Âu - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hải Dương

02 Giám Sát Bán Hàng kênh sỉ HCM (Whole Sales)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Bình Định, Phú Yên)

Phú Yên - Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>