35588  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Hà Nội

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng tỉnh Phú Yên

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Phú Yên

Giám sát bán hàng Gia Lâm, Sơn Tây

Cong ty Co Phan XNK Ban Hang Viet (Vietsales) - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan XNK Ban Hang Viet (Vietsales) - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh Hải Dương

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Hải Dương

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh Đồng Tháp

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Đồng Tháp

Giám Sát Bán Hàng Khu vực Hà Nội

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ban Hang Viet - Hà Nội

Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Bình Dương

Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy 08

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Bình Dương

Trưởng ban Giám Sát Nhà Hàng 25

Cong ty Song Xanh (Nha hang Pearlcafe) - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám sát bán hàng và nhân viên bán hàng ngành thực phẩm đồ uống

Cong ty TNHH Hang Tieu dung Sa San Viet Nam - Hà Đông

Giám sát bán hàng của 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình

Cong ty TNHH Hang Tieu dung Sa San Viet Nam - Nam Định - Thái Bình

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Kiên Giang

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám sát Bán hàng Đông Bắc

Cong ty CP TM Va SX Hang Tieu Dung Tan - Hang Dong, Chiang Mai - Đông Bắc Bộ

Giám Sát Bàn- Nhà Hàng Lã Vọng

Nha Hang Hai San Cao Cap - Hà Nội

Trưởng ban Giám Sát Nhà Hàng

Cong ty Song Xanh (Nha hang Pearlcafe) - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>