28525  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát bán hàng Quản Trị và Quảng Bình

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Quảng Bình

Trưởng ban Giám Sát Nhà Hàng

Cong ty Song Xanh (Nha hang Pearlcafe) - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng

Duyên Hải Nam Trung Bộ - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Ngoc Loan - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng OTC

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Giám sát bán hàng (Làm việc tại Đô Lương )

Nghệ An

Giám sát bán hàng khu vực

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Hải Dương

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng HCM - Kênh Siêu Thị (Sales Sup_MT)

Tp Hồ Chí Minh - 8.500.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Tong Cong Ty Truyen Hinh Cap Viet Nam - VTVCAB - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT (siêu Thị) Và Kênh Gt(kênh Bán Lẻ)

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng ( OTC) Miền Tây Và Miền Đông

Việt Nam

Giám sát bán hàng tỉnh

Ninh Thuận - Bình Thuận

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Việt Nam - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Hà Nội

GIám sát bán hàng tiếp thị

Bắc Ninh

Trưởng Bp Kinh Doanh Tiep Thi, Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Mt - Ho Chi Minh

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>