33034  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát Bán hàng

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Hang tieu - Phú Thọ - Lào Cai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Sát Bán Hàng ( Sales Supervisor) Tại Hưng Yên

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Hưng Yên

Giám sát bán hàng tại Hưng Yên 23

Pepsico Food Vietnam Company - Hưng Yên

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Hà Nội

Cong ty TNHH Thuc Pham va Do uong Anh Dao - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Trung Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Bà Rịa - Vũng Tàu 22

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Otc Hà Nội

Cong ty co phan tap doan Merap - Hà Nội

Giám sát bán hàng - kênh MT

STARASIA - Hà Nội

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Area Sales Executive

Hải Dương

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan LMC quoc te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>