35670  

việc làm giam sat ban hang

  

Giám sát Bán hàng

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Hang tieu - Phú Thọ - Lào Cai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Sát Bán Hàng ( Sales Supervisor) Tại Hưng Yên

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Hưng Yên

Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh 30

Cong ty Co phan cong nghe tieu chuan A - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng GT/MT 30

Diana - Chi nhanh Mien Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan thuong mai va duoc pham Nam - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

CONG TY CO PHAN THOI TRANG THAO - Tp Hồ Chí Minh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - 03 Chuyên Viên Ban Kiểm Tra - Giám Sát

Cong Ty Quan Ly Tai San - VAMC - Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty CP Dau Tu va TM Royal Viet Nam - Việt Nam - 7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

CONG TY CO PHAN THOI TRANG THAO - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng

Cong ty co phan thuong mai va duoc pham Nam - Hà Nội

Giám sát bán hàng khu vực

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Sales Supervisor MT

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng (Bình Phước)

Bình Phước

Giám Sát Bán Hàng ở Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tỉnh Sơn La

Hà Nội

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng OTC HCM

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>