307  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc\phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất ( Lĩnh Vực Dệt May)

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Hưng Yên

Quản Lý Nhà Máy(giám Đốc Sản Xuất)

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quẩn Đốc Sản Xuất Bao Bì Túi Nilon

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>