194  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan Dau Tu va Phat Trien Thai - Hưng Yên

Phó Giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất, kỹ thuật

Cong ty co phan dong Thien Phu Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất 19

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hưng Yên

Quản đốc sản xuất cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám đốc cung ứng (1500$+)

Hưng Yên - 1.500 $ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Phó Giám đốc cung ứng (1500$+)

Hưng Yên - 1.500 $ một tháng

Giám Đốc Nhân Sự

Hà Nội - Hưng Yên

Tuyển Giám đốc kinh doanh-lương hấp dẫn

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>