244  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất Lương Hấp Dẫn Từ 20-25 Triệu/tháng

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quẩn Đốc Sản Xuất Bao Bì Túi Nilon

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy Nông Lâm Sản

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà máy

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà máy

Hà Nội - Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hưng Yên

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>