284  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất ($1800)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc\phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Bao Bì Giấy & Nhựa - X200)

Hưng Yên

Phó Giám đốc nhà máy sản xuất (Bao bì giấy & nhựa; $1300+)

Hưng Yên - 1.300 $ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Bao Bì Giấy & Nhựa - X200)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất Lương Hấp Dẫn Từ 20-25 Triệu/tháng

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất, Kỹ Thuật

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuât

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quẩn Đốc Sản Xuất Bao Bì Túi Nilon

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>