204  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc điều hành sản xuất 25

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Van Phuc - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan Dau Tu va Phat Trien Thai - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Phó Giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất, kỹ thuật

Cong ty co phan dong Thien Phu Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Tổng Giám Đốc (tuyển Gấp)

Cong Ty Co Phan Kho Van Vietfracht Hung Yen - Vinh - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản Đốc, Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đốc sản xuất cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sản xuất. 02

Cong ty Hiep Phong - Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Tap Doan Austdoor - Hưng Yên

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực

Hà Nội - Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>