199  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Trợ lý giám đốc sản xuất

Cong ty CP Cong Nghe Bao Bi Phuong Bac - Hưng Yên

Trợ Lí Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất Nhà Máy

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất - Hưng Yên

Nic Group - Hưng Yên

Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đôc sản xuất 02

Cong ty co phan Dong Xanh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Vinh - Hưng Yên

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Vinh - Hưng Yên

Giám đốc Nhà máy

Hưng Yên

Giám đốc nhà máy

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy Cơ Khí

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy Hưng Yên

Hưng Yên

Giám đốc chất lượng ($1000-$1200; Bao bì)

Hưng Yên - 1.000-1.200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>