185  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc\Phó giám đốc sản xuất

Cong ty CP VINECO - Hưng Yên

Giám đốc\Phó giám đốc sản xuất

Cong ty CP VINECO - Hưng Yên

Giám đốc\Phó giám đốc sản xuất 24

Cong ty CP VINECO - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Tap Doan Austdoor - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Hưng Yên

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng

Hà Nội - Hưng Yên

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Cong Ty TNHH V.status - Hưng Yên

Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Lái xe giám đốc 14

Cong ty TNHH Sunjin Farmsco - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Cong ty TNHH KPM quoc te - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc, Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>