314  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất ( Lĩnh Vực Dệt May)

Hưng Yên

Giám Đốc\phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Hưng Yên

Quản Lý Nhà Máy(giám Đốc Sản Xuất)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất, kỹ thuật

Cong ty co phan dong Thien Phu Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Phó Giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan Dau Tu va Phat Trien Thai - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám đốc sản xuất ngành cáp điện lực. 28

Cong ty Co phan Thiet bi Dien Han Quoc - Phan Thiết - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>