Việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 230 việc làm  

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

Hưng Yên

Hưng Yên] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên

Hưng Yên] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (Hưng Yên)

Hưng Yên - 600 $ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty Co phan THH Decor - Hà Nội - Hưng Yên

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty Co phan THH Decor - Hà Nội - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Hưng Yên] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất- Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quẩn Đốc Sản Xuất Bao Bì Túi Nilon

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Sát Sản Xuất

Hưng Yên

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>