308  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất Nhà Máy

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Trợ Lí Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Trợ Lí Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất Lương Hấp Dẫn Từ 20-25 Triệu/tháng

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Lý Nhà Máy(giám Đốc Sản Xuất)

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất ( Lĩnh Vực Dệt May)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuât

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất Nhà Máy Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>