312  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Van Phuc - Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Vinh - Hưng Yên

Giám đốc điều hành sản xuất nhà máy

Cong ty Co phan Tu van Nhan luc NIC - Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 22

Vinh - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty CP Dau tu Thai Duong - Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuât

Hưng Yên

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất - Hưng Yên

Nic Group - Hưng Yên

Giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty TNHH May Kim Toan - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Lý Nhà Máy(giám Đốc Sản Xuất)

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất ( Lĩnh Vực Dệt May)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>