127  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Bao Bì Giấy & Nhựa; X200)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Bao Bì Giấy & Nhựa; X200)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất ($1800)

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Giám đốc nhà máy sản xuất (Bao bì giấy & nhựa; $1300+)

Hưng Yên - 1.300 $ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hưng Yên

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hưng Yên

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Tổng Giám đốc (Hưng Yên; X279)

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc

Hưng Yên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hà Nội - Hưng Yên - 300-1.200 $ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc Marketing

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Sản Xuất

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>