192  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Cau Truc Va Thiet Bi AVC - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Phó Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan Dau Tu va Phat Trien Thai - Hưng Yên

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Fami - Vinh - Hưng Yên

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - CÔNG TY VĨNH TƯỜNG

Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Fami - Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Tap Doan Thien Ha - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH Cong Nghiep Vina Pioneer - Hưng Yên

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Cau Truc Va Thiet Bi AVC - Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Phiên Dịch Tổng Giám đốc (1000$+, Manufacturing)

MEGACEO'S Client - Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>