212  

việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất, kỹ thuật

Cong ty co phan dong Thien Phu Hung Yen - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan Dau Tu va Phat Trien Thai - Hưng Yên

Phó Giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH SX-KC Thep Thanh Long - Hưng Yên

Phó Giám đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản đốc, trưởng bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Ngoc Diep - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất 15

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

CONG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DONG THIEN PHU - Hưng Yên

Quản đốc phân xưởng sản xuất Dây hàn 11

Cong ty Co phan Kim Tin Hung Yen - Hưng Yên

Quản đốc xưởng sản xuất

Cong ty TNHH MTV Bao Bi Song Long - Hưng Yên

Quản đốc xưởng sản xuất

Cong ty Hiep Phong - Hưng Yên

Quản đốc Sản xuất

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc sản xuất cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sản xuất 08

Cong ty TNHH MTV Bao bi Song Long - Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc, Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>