13728  

việc làm giam doc san xuat

  

Thư ký giám đốc sản xuất 20

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư ký giám đốc sản xuất

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội

GIám đốc điều hành sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Tuyển gấp Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Phó Giám đốc Phụ trách Khối Kỹ Thuật - Sản Xuất

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Việt Nam

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH May Xuat Khau Hung Vy - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Siêu Thị

Tap Doan Khach San Muong Thanh - Hà Tĩnh

Trợ lý giám đốc sản xuất dệt may

COng Ty TNHH Det Day Va Lap Rap May In - Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty Co phan Technokom - Việt Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM DV SX XD TTNT Lecade - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Khánh Hòa

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY TNHH TM DV SX XD TTNT LECADE - Việt Nam

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>