16768  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám Đốc Kế Hoạch / Sản Xuất (production Manager)

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Về Sản Xuất - Công Ty Đá XD Transmeco

Hà Nam - 20.000.000-25.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điểu Hành Sản Xuất

Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Sản Xuất (biết Tiếng Anh - Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nam

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Hải Dương

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Thanh Hóa

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH Thuc Pham TSF - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất

Cong Ty TNHH SXKD XNK Banh Keo Bao Hung - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất

Cong ty CP Noi that Dong A - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Wood Processing Assistant

CONG TY TNHH VINAWOOD - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Finishing Assistant

CONG TY TNHH VINAWOOD - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc sản xuất - ngành gỗ nội thất

Trung Đông - Tp Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Bình Dương

Giám đốc sản xuất

Cong ty CP Noi that Dong A - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>