13828  

việc làm giam doc san xuat

  

Thư ký giám đốc sản xuất

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư ký giám đốc sản xuất 20

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Tuyển gấp Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

GIám đốc điều hành sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH May Xuat Khau Hung Vy - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Siêu Thị

Tap Doan Khach San Muong Thanh - Hà Tĩnh

Giám Đốc Sản Xuất (Factory Director)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Các Bộ Phận Sản Xuất, PE, EM

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Hà Nội

Giám Đốc Các Bộ Phận Sản Xuất, PE, EM

Hà Nội

Giám Đốc Sản Xuất (Factory Director)

Cong Ty CP Siam Brothers Viet Nam - Việt Nam

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty CP XNK Nam Thai Son - Việt Nam

Thư Kí Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty CP Go An Cuong - Bình Dương

Thư Kí Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>