16716  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Van Phuc - Hưng Yên

Giám đốc sản xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Phó giám đốc sản xuất . 21

Transmeco group - Hà Nam

Giám đốc sản xuất

Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất

Transmeco Group - Hà Nam

Gíam đốc sản xuất 20

Cong ty TNHH nhan mac SMT (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc sản xuất 21

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Giám đốc điều hành sản xuất 20

Cong ty CP tui nhua Ha Noi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty CP tui nhua Ha Noi - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Cần Thơ

Giám Đốc Sản Xuất - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất - Xưởng Gỗ Nội Thất

Hà Nội

Phó Giám Đốc Sản Xuất Ván

Bình Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất Ván

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>