11732  

việc làm giam doc san xuat

  

Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trợ Lý Giám Đốc ( Phụ Trách Kinh Doanh )

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Bao Bi - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Khai Thac Che Bien Khoang San - Cao Bằng

Trợ lý Giám Đốc Sản Xuất 20

CONG TY CO PHAN THOI TRANG THAO - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Sohee Han - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Ky Nghe Thuc Pham Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Tan Toan Phat - Bình Dương

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất & Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Các Bộ Phận Sản Xuất, PE, EM (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Giám Đốc Sản Xuất/ Phó Gđ Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

American Home Co. Ltd. - Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám đốc sản xuất 18

Cong ty TNHH Tan Toan Phat - Bình Dương

Tuyển Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>