14257  

việc làm giam doc san xuat

  

Thư ký giám đốc sản xuất

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư ký giám đốc sản xuất 20

Cong ty CP san xuat xuat nhap khau inox Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU INOX - Việt Nam

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

GIám đốc điều hành sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Tuyển gấp Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH May Xuat Khau Hung Vy - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Siêu Thị

Tap Doan Khach San Muong Thanh - Hà Tĩnh

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Bắc Giang

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất (Factory Director)

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Sản Xuất (Factory Director)

Cong ty CP Siam Brothers Viet Nam - Việt Nam

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>