15814  

việc làm giam doc san xuat

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Đốc Sản Xuất (Bình Dương) Lương Cao

Cong ty TNHH Saigon Technology Glass - Bình Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổng Giám Đốc

CONG TY TNHH DAY SO RONG A CHAU - Việt Nam - Châu Âu

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Phó Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Giám Đốc Sản Xuất

Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Long An - 3.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy sản xuất

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Giám đốc sản xuất

Quảng Ninh

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất - Dịch Vụ

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Sản Xuất Tại Bình Dương

Cong ty TNHH Saigon Technology Glass - Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Vingroup Tuyển Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Sản Xuất (Bình Dương) Lương Cao

Cong ty TNHH Saigon Technology Glass - Bình Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>