15550  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trợ Lý Giám Đốc ( Phụ Trách Kinh Doanh )

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Bao Bi - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất 21

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

Hà Nội

Giám Đốc Sản Xuất - Ngành Bao Bì (Làm việc tại Tây Ninh)

Tây Ninh

Giám Đốc Sản Xuất (Plant Production Director)

Long An

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Bắc Ninh

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc Nhà máy Sản xuất

Cong ty TNHH Thien Hoa An - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>