15000  

việc làm giam doc san xuat

  

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Và Kỹ Thuật Tại Nhà Máy Xí Nghiệp

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Vinatex - Bình Định

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty CP SX - XNK Thu cong my nghe - Hà Nội

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Và Kỹ Thuật Tại Nhà Máy Xí Nghiệp

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Vinatex - Bình Định

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Các Bộ Phận Sản Xuất, Pe, Em

Hà Nội

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (mảng Sản Xuất Và Dịch Vụ)

Hà Nội

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (ngành Nhựa)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Sản Xuất (biết Tiếng Anh - Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Điều Hành Công Ty Sản Xuất-kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất Bếp Trung Tâm (chế Biến Thực Phẩm)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>