12428  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám đốc sản xuất

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.100 $ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Quảng Ninh - Lâm Đồng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Trang Trại

Quảng Ninh - Lâm Đồng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Tuyển giám đốc sản xuất đi Nga

Hà Nội

Giám đốc sản xuất

Vinh

Giám đốc sản xuất

Tây Ninh

Giám Đốc Điều Hành Sản xuất

Hà Nội

Giám đốc sản xuất

Hà Nội

Giám đốc sản xuất

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.100 $ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất 04

Bình Dương

Phó Giám Đốc Sản Xuất 03

Hà Nội - 3.700.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Sản Xuất Cọc Dự Ứng Lực

Sóc Trăng

Production Director/Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>