15634  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat Van Phuc - Hưng Yên

Phó Giám đốc kỹ thuật sản xuất

Cong ty Co phan xay dung va noi that Viet - Hà Nội - Thanh Hóa

Phó Giám đốc kỹ thuật sản xuất

Cong ty Co phan xay dung va noi that Viet - Hà Nội - Thanh Hóa

Phó giám đốc sản xuất

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Hưng Yên

Phó Giám đốc kỹ thuật sản xuất

Cong ty Co phan xay dung va noi that Viet - Hà Nội - Thanh Hóa

Giám đốc sản xuất 01

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Đà Nẵng - Nghệ An

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất ( Ngành Gỗ)

Bình Dương

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Vinh

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Đà Nẵng

Phó giám đốc sản xuất 01

S Lotus Co.,Ltd - Hà Nam

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Khánh Hòa

Giám đốc sản xuất 29

Cong ty TNHH Thuc Pham TSF - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc phụ trách sản xuất phân bón 29

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bến Tre

Giám đốc sản xuất

cong ty co phan cong nghiep vinh tuong - Vinh - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội

Trợ lý Giám Đốc Sản Xuất 26

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>