14579  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan San xuat va Thuong mai Tam - Hà Nội

Giám đốc sản xuất

Cong ty co phan San xuat va Thuong mai Tam - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Thái Bình

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hải Phòng

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

Phó giám đốc điều hành sản xuất

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>