13816  

việc làm giam doc san xuat

  

Giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội

GIám đốc điều hành sản xuất

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Kien Thanh - Bình Dương

Tuyển gấp Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty co phan san xuat MHC - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Tuyển giám đốc sản xuất 29

Cong ty Co phan San xuat va Thuong mai Hoan - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý - Phó Giám Đốc phụ trách sản xuất. 29

Cong Ty TNHH San Xuat Dung Cu Y Te Dong - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH May Xuat Khau Hung Vy - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Siêu Thị

Tap Doan Khach San Muong Thanh - Hà Tĩnh

Tuyển trợ lý giám đốc sản xuất - 28/10/2014 02:30 PM

Hải Phòng

Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN XNK NAM THAI SON - Việt Nam

Giám Đốc / Phó Giám Sản Xuất

Đắc Lắc

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH SX TM DV Tan Phuong Thuy - Việt Nam

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hà Nội

Giám đốc nhà máy sản xuất

Nha may nhua Hoa An - Bắc Ninh

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT 27

Cong Ty Co Phan XNK & XD Viet Duc - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>