8001  

việc làm giam dinh vien hang hai

  

Giám định viên Hàng hải (Máy tàu thuỷ)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai thác kho, Nhân viên giám định hàng hải

Hải Phòng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tp. Hà Nội - Hải Phòng, Nam Định

Đồng Bằng Sông Hồng

Nhân viên giám định hàng hóa và mớn nước

S Lotus Co.,Ltd - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám định hàng hóa và mớn nước

S Lotus Co.,Ltd - Quảng Ninh - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền

Nha Hang Hai San Ba Mien - Hà Nội

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền

Nha Hang Hai San Ba Mien - Hà Nội

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền

Nha Hang Hai San Ba Mien - Hà Nội

Giám sát nhà hàng hải sản 3 miền. 01

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh ngành hàng hải

Tong cong ty Hang Hai Viet Nam VINALINES - Hà Nội

Giám sát nhà hàng hải sản 3 miền

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Sát Ngành Hàng Thủy Hải Sản (Metro Nha Trang)

Cong ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Vinh

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tp.hải Phòng

Hải Phòng

Giám sát bán hàng tại Hải Hậu

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hòa Bình

Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Hải

Việt Nam

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 27

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 20

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát hải quan 22

Cong Ty TNHH Atlas Logistics Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giám sát hải quan

CONG TY TNHH ATLAS LOGISTICS VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>