Việc làm gia su tại Phú Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 85 việc làm  

Trưởng Phòng Nhân Sự - Phú Yên

Phú Yên

Xây dựng - Kỹ Sư Thủy Lợi

Tap Doan Thien An - Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Thủy Lợi

Tap Doan Thien An - Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Sửa Chữa Thiết Bị (Làm Việc Tại Hầm Cù Mông)

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện kỹ thuật - M&E

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư ITS Và Scada

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Đường

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hạ Tầng

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Trang Thiết Bị PCCC

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh - Nhân Sự

Phú Yên

Kỹ Sư Cầu

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp Làm Việc Tại Phú Yên

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp Trồng Trọt Làm Việc Tại Phú Yên

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>