Việc làm gia su tại Phú Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 70 việc làm  

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Trực Tiếp (Phú Yên, Gia Lai & Đắk Lắc)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Gia Lai - Phú Yên

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Trực Tiếp (Phú Yên, Gia Lai & Đắk Lắc)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Gia Lai - Phú Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật, Cơ Điện, Xử Lý Sự Cố, Tuần Tra Kiểm Tra

Tieng Viet - Phú Yên - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Thủy Lợi

Tap Doan Thien An - Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Nước - M&E

Tieng Viet - Phú Yên - 5.500.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Quản Lý Hành Chánh - Nhân Sự

Tuy Hòa - Bình Định

Kỹ Sư Điện Nước - M&E

Phú Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp Làm Việc Tại Phú Yên

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp Trồng Trọt Làm Việc Tại Phú Yên

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Tieng Viet - Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Phú Yên - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh

Phú Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Phú Yên

Trưởng Nhóm Bán Hàng (phú Yên )

Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Tieng Viet - Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Thiết Bị

Tieng Viet - Phú Yên

Chuyên Viên Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Tieng Viet - Phú Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Ban Điều Hành Dự Án

Phú Yên

PHÚ YÊN] TUYỂN QUẢN LÝ KHO ĐTDĐ/LAPTOP

Cong ty co phan ban le ky thuat so FPT - Phú Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>