112  

việc làm duong nguyen van cu tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Parts Operation Officer

Phu Thai Industries Company Ltd. - Hưng Yên

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành cần trục 28

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.500.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Hưng Yên

Cán bộ phụ trách tuyển dụng/ hành chính nhân sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng QC

Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Hưng Yên

Trưởng Phòng QC

Hưng Yên

Nhân Viên QC

Hưng Yên

Quotation Writer

Hưng Yên

Quản Đốc Phân Xưởng & QA

Hưng Yên

Giám Đốc Công Ty (Cơ khí)

Hưng Yên - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Giám Đốc Ban Quản Lý Dịch Vụ Đô Thị

Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán Kho

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp

Cong ty co phan Otran Hung Yen - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện

Hưng Yên - 3.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>