26776  

việc làm duoc si trung cap nu

  

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng ( ưu Tiên Dược Sỹ Trung Cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Dược

Đồng Nai

Dược Sỹ Trung Cấp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược Sỹ Trung Cấp

Hà Nội

TUYỂN DƯỢC SĨ ĐH, dược sĩ cao đẳng và trung cấp

Hà Nội

Tuyển dược sĩ trung cấp

Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Thuốc (trung Cấp Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Cấp Cao

CONG TY TNHH PROFA - Điện Biên Phủ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung, Miền Nam

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN HOA - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung, Miền Nam

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN HOA - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khánh Hoà / Các Tỉnh Miền Trung

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Khánh Hòa

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC miền Nam, miền Trung

Đồng Bằng Sông Cửu Long - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược Sỹ Trung Học

Hà Nội

Trình dược viên OTC tại miền Nam, miền Trung

Kiên Giang - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc Tại Miền Trung

AQUAGroup - Cong ty TNHH TM NGA VIET - Quảng Nam - Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung

Đà Nẵng

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG

Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Idp - Dược Tá, Dược Trung

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>