42428  

việc làm duoc si thuc tap

  

Sinh viên thực tập được đào tạo để thành nhân viên chính thức

Cong ty Co phan Truyen thong VMG - Hà Nội

Trợ Lý Cửa Hàng - Thực Tập Cửa Hàng Trưởng (được Đào Tạo)

Hà Nội

Nhân viên ban thuốc tân dược (cả nhân viên thực tập)

Nha thuoc Thu An 2 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thuốc tân dược (Nhận cả nhân viên thực tập)

Nha thuoc Thu An 2 - Hà Nội

Nhân viên học việc và thực tập bán hàng thuốc tân dược

Nha thuoc Thu An - Ha Noi - Hà Nội

Trợ lý cửa hàng - thực tập cửa hàng trưởng (được đào tạo)

Cong ty TNHH TM va XNK Kids Plaza - Hà Nội

Trợ Lý Cửa Hàng - Thực Tập Cửa Hàng Trưởng (được Đào Tạo)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân thực tập và bán hàng thuốc tân Dược

Nha Thuoc Thu An 2 - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh ngành hàng thực phẩm/dược phẩm

Cong ty TNHH Duoc lieu D va A Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đào tạo xuất nhập khẩu và kế toán tổng hợp được trải nghiệm thực tế

Tp Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Cổ phần Dược Trung ương I Mediplantex

Tap Doan Co phan Duoc Trung uong I Mediplantex - Hà Nội

Tuyển NVKD Bất Động Sản-Tập đoàn Hoàng Vương-Chưa kinh nghiệm được đào tạo

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển NVKD Bất Động Sản-Tập đoàn Hoàng Vương-Chưa kinh nghiệm được đào tạo

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Biên tập viên Ngành Dược 15

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Tuyển NVKD BĐS,Tập đoàn Hoàng Vương-Không KN được đào tạo

Việt Nam

Tuyển NVKD Bất Động Sản-Tập đoàn Hoàng Vương-Chưa kinh nghiệm được đào

Việt Nam

Tuyển NVKD Bất Động Sản-Tập đoàn Hoàng Vương-Chưa kinh nghiệm được đào

Việt Nam

Tuyển NVKD Bất Động Sản-Tập đoàn Hoàng Vương-Chưa kinh nghiệm được đào tạo

Hà Nội

Tuyển NVkd Sàn Bất Động Sản,tập Đoàn Hoàng Vương, Được Đào Tạo

Hà Nội

Tập đoàn Hoàng Vương Cần Tuyển Nhân viên KD BĐS-Được đào tạo

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>