56  

việc làm duoc pham tuyen dung tại Hậu Giang

  

Chuyên viên tuyển dụng

Hà Nội - Vị Thành

Trình dược viên khu vực miền Nam 30

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang

CONG TY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU DP YKPHARMA - Cần Thơ - Hậu Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Cà Mau , Hậu Giang , Bình Định

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hậu Giang - Cà Mau

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình Fpt tại Văn phòng Quận 6

Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình Fpt (Khu Vực Sg2)

Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng giám sát công trình 01

CONG TY CO PHAN KY THUAT VA XAY DUNG HOA - Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kế Toán Trưởng

Cong ty CP TV - TM - DV Dia Oc - Vị Thành

Nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng 15

Cong ty tai chinh Ngan hang Viet Nam Thinh Vuong - Hậu Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ứng Dụng Hóa Dầu

Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Dự Án

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Giám Đốc Đơn Vị Thành Viên

Vị Thành

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Hậu Giang

FPT Telecom - Hậu Giang

Quản lý 02

Cong ty TNHH Quoc Te Bao Son - Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Hậu Giang

Hậu Giang

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại Vị Thanh 01

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vị Thành - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận tại Vị Thanh 01

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vị Thành - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Thư Ký Ban Qlda

Cong ty CP TV - TM - DV Dia Oc - Vị Thành

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CSR CN)

ACB - Hậu Giang - Bạc Liêu

Nhân viên kho điện thoại tại Vị Thanh 01

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vị Thành - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>