62163  

việc làm duoc pham tuyen dung

  

Công Ty Dược Phẩm Benephar Tuyển Dụng Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hà Nội

Hà Nội - 350-500 $ một tháng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tiến Lộc Tuyển Trình Dược Viên OTC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Dược Phẩm Usapha Tuyển Trưởng Phòng QA

Hà Nội

Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân Bách Tùng Tuyển Trình Dược Viên OTC

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái Tuyển Trình Dược Viên

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoàng Giang Tuyển Trình Dược Viên

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Dược Phẩm Alanta Tuyển Trình Dược Viên OTC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Dược Phẩm Alanta Tuyển Trình Dược Viên OTC

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng trình dược viên otc tại hà nội

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LAVITCO Dia chi : - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LAVITCO Dia chi : - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

VINMEC tuyển dụng Dược sỹ trung học

Vingroup Joint Stock Company - Việt Nam

Tuyển Dụng Trình Dược Viên OTC Tháng 3/2015

Hà Nội

Công Ty Y Dược Lis Tuyển Dụng Nhân Viên Pr-marketing

Hà Nội - 250-350 $ một tháng

Tuyển Dụng Lái Xe Taxi, Mới Lấy Bằng Được Đào Tạo Miễn Phí

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược Sỹ Đại Học (mã Tuyển Dụng: Ds 0715)

Đà Nẵng

Tuyển dụng cán bộ, giáo viên cho ngành Y Dược tại Nghệ An

Nghệ An

Tuyển dụng trình dược viên otc tại hà nội

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng NV bán dự án HaNoilandmark51, được đào tạo chuyên nghiệp

Hà Nội

Tuyển dụng NV bán dự án HaNoilandmark51, được đào tạo chuyên nghiệp

Hà Nội

Công Ty CP Merap Group Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>