42548  

việc làm doi truong thi cong

  

Đội trưởng đội thi công

Cong ty TNHH Dich Vu Cay Trong Hong Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Đội Thi Công Bê Tông

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Lắp Đặt Cửa Gỗ (nm1)

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Bts, Viba

Hà Nội

Tuyển Gấp Đội Trưởng Đội Thi Công

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Đội Thi Công

Hà Nội

Đội Trưởng Đội Thi Công

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng & Nhân Viên Thi Công Hệ Thống M&e

Thanh Hóa

Đội Trưởng Thi Công Lắp Đặt Trạm Bts

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng & Nhân Viên Thi Công Hệ Thống M&e

huy hoang - Thanh Hóa

Đội Trưởng Đội Thi Công

Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Việt Nam

Xây dựng - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Tp Hồ Chí Minh

Cán Bộ Quản Lý Tổ Đội Thi Công

Đà Nẵng

Cán Bộ Kỹ Thuật (Quản Lý Đội Thi Công Mộc)

Đà Nẵng

Cán Bộ Quản Lý Tổ Đội Thi Công

Đà Nẵng

Cán Bộ Kỹ Thuật (Quản Lý Đội Thi Công Mộc)

Đà Nẵng

Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>