59926  

việc làm doi truong thi cong

  

Đội trưởng thi công 27

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công cơ điện 25

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội trưởng Đội thi công Cơ điện 18

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công 18

Cong ty Co phan xay dung va lap dat vien - Hà Nội

Đội trưởng Công trường thi công 26

Cong ty Co phan Dau tu Vinh Thinh - Vinh - Hà Nội

Đội trưởng đội thi công

Cong ty Co phan xay dung va lap dat vien - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Xây dựng - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Đội trưởng thi công lắp đặt trạm BTS

Hà Nội

Đội trưởng đội thi công cơ điện

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Đội Thi Công Cơ Điện

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Lắp Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Đội Trưởng Đội Thi Công

An Giang - 5.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Chỉ Huy Thi Công Giám Sát Công Trường

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Truyền Hình, Internet

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Xây Dựng

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>