52830  

việc làm doi truong thi cong

  

Đội trưởng đội thi công xây dựng 08

Cong ty TNHH phat trien xay dung thanh pho ben - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công xây dựng

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công

Cong ty TNHH Dich Vu Cay Trong Hong Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Đội trưởng thi công xây dựng

Cong ty TNHH phat trien xay dung thanh pho ben - Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công công trình dân dụng

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Đội Thi Công

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Đội Thi Công

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Lắp Đặt Trạm Bts

Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Việt Nam

Xây dựng - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thi công biết vẽ 2D, dự toán, triển khai tổ đội

Cong ty TNHH Kien Truc Xay Dung Noi That Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kỹ Thuật (quản Lý Đội Thi Công Mộc)

Đà Nẵng

Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đội Thợ Thi Công Hệ Thống Điện

Tp Hồ Chí Minh

Đội Thợ Thi Công Hệ Thống Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>