73638  

việc làm doi truong thi cong

  

Đội trưởng thi công

Cong ty TNHH Acons - Hà Nội

Đội trưởng đội thi công cơ điện

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công 27

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công cơ điện 25

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội trưởng Đội thi công Cơ điện 18

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Cong Ty TNHH Ky Thuat TST - Hà Nội

Đội trưởng thi công cơ điện

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng Công trường thi công

Cong ty Co phan Dau tu Vinh Thinh - Hà Nội

Đội trưởng đội thi công 18

Cong ty Co phan xay dung va lap dat vien - Hà Nội

Đội trưởng đội thi công

Cong ty Co phan xay dung va lap dat vien - Hà Nội

Bưu chính viễn thông - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển đội trưởng thi công

Hải Phòng

Đội Trưởng Thi Công Trạm Biến Áp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công cơ điện

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Đội Thi Công Cơ Điện

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Xây Dựng

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>