55056  

việc làm doi truong thi cong

  

Đội trưởng thi công 03

Cong ty co phan dia oc Nam (NAMHOUSE) - Tp Hồ Chí Minh

Đội trưởng thi công xây dựng

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công

Cong ty TNHH Xay dung LALA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Đội trưởng đội thi công

Cong ty TNHH Dich Vu Cay Trong Hong Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Đội trưởng đội thi công công trình dân dụng

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Hai Van - Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Đội Thi Công Cơ Điện

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Lâm Đồng

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Lâm Đồng

Đội trưởng đội thi công công trình dân dụng

Tp Hồ Chí Minh

Đội Trưởng Thi Công Điện Nước

Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Đội trưởng thi công

Xi nghiep XL dien SIC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Đội Trưởng Thi Công Điện Nước Tay Nghề Cao Đi Làm Ngay

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Trạm Biến Áp

Hà Nội

Đội Trưởng Đội Thi Công

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Thi Công Lắp Đặt Trạm Bts

Hà Nội

Đội Trưởng Đội Thi Công

Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Gíam Sát Thi Công Nhà Phố (Quản Lý Đội)

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>