27  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân viên Phát triển thị trường Internet

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Trà Vinh

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP Nong Nghiep HP - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh 04

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng/phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trà Vinh - Bến Tre

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Địa Bàn Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Trà Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân viên quản lý khu vực/nhân viên kinh doanh

Cong Ty TNHH Phan Bon Venus Hoa Ky - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>