22  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Siêu Thị Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Siêu Thị Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Hành Chính Phiên Dịch Tiếng Hoa

Trà Vinh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Hành Chính Phiên Dịch Tiếng Hoa

Trà Vinh

Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Biotech: 2 tổ trưởng KV, 5 NVKD và CTV

Việt Linh - Bến Tre - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý kho siêu thị 29

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kỹ thuật trồng rau 22

Long Hoang Gia Seed Co. - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>