15  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Trà Vinh 22

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tong Cong Ty Bao Hiem BIDV - Trà Vinh

Nhân viên quản lý biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Nhân viên bán vé 03

Cong ty CP VT va DV DL Phuong Trang - Trà Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Kỹ Sư Công Trường Biết Chỉ Huy

Trà Vinh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Giám sát bán hàng khu vực Trà Vinh

Cong ty TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Lương Cao Tại Trà Vinh

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

nhân viên văn phòng

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN RUNG TOAN CAU TRA - Trà Vinh - 3.000.000₫ một tháng