42  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường/ Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường/ Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Long An - Trà Vinh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Long An - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh Lâm Đông, Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh

Vĩnh Long - Trà Vinh

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại Trà Vinh

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại Trà Vinh 16

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp 01 Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - QC Manager

Trà Vinh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Công Trường

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tp Hồ Chí Minh - Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kế Toán làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>