30  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường/ Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Long An - Trà Vinh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh

Vĩnh Long - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Các Tỉnh Lâm Đông, Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh

Vĩnh Long - Trà Vinh

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại Trà Vinh

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân viên bán hàng tại Trà Vinh 16

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp 01 Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - QC Manager

Trà Vinh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Công Trường

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Trà Vinh

NV Kế Toán

Trà Vinh

Nhân Viên IT Chi Nhánh Trà Vinh 11

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Trà Vinh

Nhân Viên IT Chi Nhánh Trà Vinh

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh

Thư Ký Dự Án

Trà Vinh

Bất động sản - Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Long An - Trà Vinh

Nhân Viên IT Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>