22  

việc làm doanh nghiep tuyen dung tại Trà Vinh

  

Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường/ Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Công Trường

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Cong ty CP Xay Dung Thuong Mai Thoi Binh - Trà Vinh

Kỹ sư Cầu đường, thủy lợi 20

Cong ty TNHH Dich Vu Thuong Mai Xay Dung Van - Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hỗ trợ Công nghệ thông tin 09

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Trà Vinh

NV Kế Toán

Trà Vinh

Phó Giám Đốc VPĐD Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng

Trà Vinh

2 Trưởng phòng KD bất động sản

Trà Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh

Nhân Viên IT Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Trưởng Phòng/bộ Phận Giao Dịch - Ngân Quỹ

Trà Vinh

Giảng Viên Ngành Sư Phạm Mầm Non

Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>