1383  

việc làm do go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quản đốc - phó quản đốc xưởng gỗ

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất

Cty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất 19

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ - Nguyên Vật Liệu

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Thợ mộc làm hàng mẫu đồ gỗ xuất khẩu

DNTN CHE BIEN GO TRAN NGOC - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Công Nhân Thợ Tiện Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chạy Máy CNC 3 Trục, 4 Trục, 5 Trục (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản đốc - phó quản đốc xưởng gỗ

Bình Dương - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN LÀM MÀU NGHỀ GỔ

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

THỢ VẼ TAY NGHỀ GỖ

Bình Dương

Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>