1049  

việc làm do go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì - Ngành Gỗ Nội Thất

CONG TY CO PHAN GO MINH DUONG - Bình Dương

Quản Đốc Xưởng Gỗ 19

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Ráp (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Dò Gõ Mieu Thỏ - Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Mộc Máy (Ngành Gỗ)

Cong Ty TNHH Dò Gõ Mieu Thỏ - Bình Dương

Quản Đốc Xưởng Gỗ 29

CONG TY CO PHAN GO MINH DUONG - Bình Dương

Quản Đốc Xưởng Gỗ

CONG TY CO PHAN GO MINH DUONG - Bình Dương

Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ- Nguyên Vật Liệu 25

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ- Nguyên Vật Liệu

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Chuyển Trưởng/Tổ Trưởng Nhà Máy Chế Biến Gỗ

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ 22

Bình Dương

Tổ Trưởng BP/ Giám Sát Bộ Phận Ván Ép, Veneer, Gỗ Lạng

Shang Wood Idustries Co., Ltd. - Bình Dương

Tổ Trưởng BP/ Giám Sát Bộ Phận Ván Ép, Veneer, Gỗ Lạng

Bình Dương

Thợ Lắp Ráp Nghề Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng/ Tổ Phó Lắp Ráp Nghề Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ 15

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên QC Kiểm Hàng Gỗ (Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên QC Kiểm Hàng Gỗ (Bình Dương)

Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngành sơn gỗ 10

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>