1099  

việc làm do go tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tổ trưởng định hình gỗ 21

Cong ty TNHH MTV che bien go Tuong Van - Bình Dương

Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ - Nguyên Vật Liệu

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Tổ trưởng định hình gỗ 02

Cong ty TNHH MTV Che Bien Go Tuong Van - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Đốc - Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Đốc - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tổ Trưởng Tổ Mẫu - Ngành Gỗ Nội Thất

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Autocad (ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản Đốc/phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Bình Dương

Chuyên Viên Thiê't Kê' Đồ Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Gỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ) - Thành Thạo Autocad

Bình Dương

Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ- Nguyên Vật Liệu

Bình Dương

Kỹ Sư Chế Biến Gỗ

Bình Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ - 5 Năm Kinh Nghiệm

Bình Dương

Nhân Viên R&d (thiết Kế Đồ Gỗ Nội Thất)

Bình Dương

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Bình Dương (kinh Nghiệm Ngành Gỗ, Biết Tiếng Anh)

Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>