Việc làm do dac tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 7402 việc làm  

Tuyển 10 Nhân viên nam xây dựng và đo đạc trắc địa

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Xây Dựng Và Đo Đạc Trắc Địa Công Trình

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ky Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Tổ Trưởng Trắc Địa / Trắc Đạc

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Trắc Địa / Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ky Sư Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Điạ Chính

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư trắc địa/trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>