5704  

việc làm do dac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên đo đạc địa chính / trắc địa

Cong ty TNHH Xay Dung Do Dac Phat Trien Nha - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên đo đạc trắc địa

Cong ty TNHH Xay dung do dac phat trien nha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nv Đo Đạc Trắc Địa Có Kinh Nghiệm Đi Công Trình

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đo Đạc, Trắc Địa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Điạ Chính

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Đo Đạc Bản Đồ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc / Trắc Địa - Làm Việc Tại Phú Quốc

Kiên Giang - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc - Trắc Địa

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong Ty Co Phan Vinaconex Sai Gon - Quảng Ngãi - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Điạ Chính

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên đo đạc trắc địa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc / Trắc Địa - Làm Việc Tại Phú Quốc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Trắc Địa

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Trắc Đạc

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc (Surveyor)

Tp Hồ Chí Minh - 9.000.000-11.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>