Việc làm do dac dia chinh tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 3996 việc làm  

Nhân viên đo đạc địa chính - trắc địa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 10 Nhân viên nam xây dựng và đo đạc trắc địa

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Gấp] Kỹ Thuật Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Gấp] Kỹ Thuật Viên Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Đo Đạc Và Phân Tích Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Trắc Đạc

Cong ty Co phan TV-XD-TN Cong trinh Sau Bay Chin - Kiên Giang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

Chi nhanh Mien Nam - Tong cong ty 319 - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Trắc Đạc

Chi nhanh Mien Nam - Tong cong ty 319 - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Trắc Đạc

Chi nhanh Mien Nam - Tong cong ty 319 - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Đo Đạc - Trắc Địa

CONG TY TNHH XAY DUNG VA CAU DUONG DAI VIET - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty Tu Van Luat Dat Dien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Đo Đạc - Trắc Địa

CONG TY TNHH XAY DUNG VA CAU DUONG DAI VIET - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Đo Đạc - Trắc Địa

CONG TY TNHH XAY DUNG VA CAU DUONG DAI VIET - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Cán Bộ Trắc Đạc

D&D Engineering Construction - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Cán Bộ Trắc Đạc

D&D Engineering Construction - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>