Việc làm do dac dia chinh tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 5273 việc làm  

Nhân viên đo đạc địa chính - trắc địa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 10 Nhân viên nam xây dựng và đo đạc trắc địa

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Xây Dựng Và Đo Đạc Trắc Địa Công Trình

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư trắc địa/trắc đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong ty TNHH Nha thep Hiep Tri - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Cán Bộ Trắc Đạc

Cong ty Co phan Bilco - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Địa/ Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Địa/ Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc - Tổng Công Ty Xây Dựng TNP - HCM

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc - Tổng Công Ty Xây Dựng TNP - HCM

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>