Việc làm do dac dia chinh tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 4748 việc làm  

Tuyển 10 Nhân viên nam xây dựng và đo đạc trắc địa

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Xây Dựng Và Đo Đạc Trắc Địa Công Trình

CONG TY TNHH DO DAC VA XAY DUNG NGUYEN HOANG - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Trắc Đạc

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Tổ Trưởng Trắc Địa / Trắc Đạc

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ky Sư Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Đặc Biệt

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư trắc địa/trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Địa / Trắc Đạc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Trắc Địa / Trắc Đạc

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Địa/ Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Đo Đạc - Trắc Địa

CONG TY TNHH XAY DUNG VA CAU DUONG DAI VIET - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Special Account Supervisor (sas) - Giám Sát Bán Hàng Kênh Đặc Biệt Khu Vực HCM

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Đo Đạc Và Phân Tích Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Gọi Ra Tư Vấn Bán Hàng Đặc Thù

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Trắc Địa (Trắc Đạc)

Cong ty CP XD Phuoc Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>