60  

việc làm do dac dia chinh tại Quảng Ninh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Quảng Ninh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Quảng Ninh

Bếp Chính Bếp Âu (Làm Việc Tại Quảng Ninh)

Cong Ty Co Phan My Way Hospitality - Quảng Ninh

Bưu chính viễn thông - Kỹ Sư Điện. Số Lượng Tuyển Dụng 02 Người

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cam Pha - Quảng Ninh

Sinh viên mới biết tiếng Trung( phiên dịch, hành chính,nhân sự,xuất nhập khẩu)

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nhân viên kinh doanh - KV Quảng Ninh

Cong ty CP Hoi quan Bat dong san - Quảng Ninh

Quản Lý Nhà Hàng Làm Việc Tại Quảng Ninh

Cong Ty Co Phan My Way Hospitality - Quảng Ninh

Trình dược viên OTC tại Quảng Ninh

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Quảng Ninh

Cong ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Quảng Ninh 16

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

Nhân viên bán hàng tại BigC Hạ Long 16

Bach Tuong Phat Holdings - Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Quảng Ninh

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Đốc Dự Án

Quảng Ninh

Club Manager

Quảng Ninh

Club Supervisor

Quảng Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cook (Nhân Viên Bếp)

Quảng Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt)

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>