12629  

việc làm do dac dia chinh

  

Nhân viên đo đạc địa chính / trắc địa

Cong ty TNHH Xay Dung Do Dac Phat Trien Nha - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Điạ Chính

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Điạ Chính

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Đo Đạc Bản Đồ Địa Chính

Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính 05

Cong ty TNHH Xay Dung Gia Tho - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc, Địa Chính, Thủy Bình

Hải Phòng

Kỹ thuật viên đo đạc trắc địa

Cong ty TNHH Xay dung do dac phat trien nha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nv Đo Đạc Trắc Địa Có Kinh Nghiệm Đi Công Trình

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

nhân viên đo đạc trắc địa công trình 05

Cong Ty Co Phan Do Dac Va Xay Dung Hoang - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đo đạc trắc địa công trình

CONG TY CO PHAN DO DAC VA XAY DUNG HOANG - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

nhân viên đo đạc trắc địa công trình

CONG TY CO PHAN DO DAC VA XAY DUNG HOANG - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc tại Cần Thơ

Cong ty CP Hassyu Viet Nam - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Đo Đạc Bản Đồ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc - Trắc Địa

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Cong Ty Co Phan Vinaconex Sai Gon - Quảng Ngãi - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Quảng Ngãi - 5.500.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên Trắc địa, đo đạc

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>