14835  

việc làm do dac dia chinh

  

Nhân viên đo đạc địa chính 03

Cong ty TNHH Xay dung do dac phat trien nha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty TNHH Xay Dung Gia Tho - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đo Đạc Địa Chính

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đo đạc - địa chính

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đo Đạc Địa Chính

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển kỹ sư đo đạc địa chính, quản lý đất đai

Hà Tĩnh - Vinh

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất

Cong ty co phan Tai Nguyen va Moi Truong Hung - Hà Nội

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty co phan Tai Nguyen va Moi Truong Hung - Hà Nội

Nhân viên đo đạc - địa chính

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc, Địa Chính, Thủy Bình

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Đo Đạc Trắc Địa

Cong ty TNHH Do Dac va Xay dung Nguyen Hoang - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Trắc Đạc

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư trắc đạc

Cong ty lien doanh VINASTONE - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Hà Nội

Nhân viên đo đạc bản đồ. 23

Cong ty co phan Tai Nguyen va Moi Truong Hung - Hà Nội

Cán Bộ Trắc Đạc

Hà Nội

Nhân Viên Trắc Đạc

Cao Bằng

Kỹ sư trắc đạc 21

Cong ty co phan thuong mai va dau tu Quoc - Hà Nội

Cán bộ khảo sát, trắc đạc

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai Gia - Hà Nội

Cán bộ khảo sát, trắc đạc 20

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai Gia - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>