29  

việc làm dinh tram tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Hải Quan

Bắc Giang

Kỹ Sư Quản Lý SMT Cho Nhà Máy Mới Thành Lập, Lương Hấp Dẫn

Bắc Giang

Nhân viên phòng kế hoạch

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch kỹ thuật

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH cong nghe Gloveland vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hải quan

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Cán bộ kinh doanh

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Cán bộ kinh doanh

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên hải quan

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý kiêm trợ lý

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>