26  

việc làm dinh tram tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên OTC tại Bắc Giang 29

Cong ty co phan GRANDSTAR Quoc Te - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bộ phận kế hoạch 29

Cong ty TNHH Fuhong Precision -Chi nhanh CNSBG - Bắc Giang

Trưởng phòng bảo hành siêu thị

Cong ty co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung 22

Cong ty TNHH Nhua Kimura Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phân tích hóa học

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật - Phân tích lỗi 17

Cong ty TNHH Via Nano Hightech - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân Viên PE

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên bán hàng bột canh

Cong ty TNHH San xuat che bien Nong lam, Thuc - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên nhà bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh suất Ăn Công nghiệp

Cong ty TNHH UTAD - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành nồi hơi

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên vận hành nồi hơi

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Kỹ sư phòng Đúc Nhựa

Cong ty TNHH Yoko Mould - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Cong ty TNHH Hosiden Viet Nam (Bac Giang) - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>