47  

việc làm dinh tram tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Vệ Khu Công Nghiệp Đình Trám Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành trạm xử lý nước sạch

Cong ty TNHH Fugiang - Bắc Giang

Nhân viên phòng định mức

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Hao Nhue Viet Nam - Bắc Giang

Quản lý kho

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Nhân viên lập trình

Cong ty TNHH 1 Thanh vien Thuong Mai Viet Han - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng giao tiếp tiếng Trung

Cong ty TNHH Nhua Kimura Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên tiếng trung

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Kế toán kho

Cong ty CP Dau Tu Thuong Mai Khi Hoa Long - Bắc Giang

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Chủ quản kho

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Nhua Kimura Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên sản xuất

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang

Trợ lý giám đốc

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên sản xuất - phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang

Phụ trách quản lý bộ phận chất lượng

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>