14161  

việc làm dieu xe

  

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh và Điều hành xe

Cong ty CP dàu tu pha't triẻn NAM MINH - Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Tro Ly Dieu Hanh Xe

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Điều Hành Xe Tour

Hà Nội

Nhân viên điều hành xe tour 27

Cong ty Lien doanh Van chuyen Quoc te Hai Van - Hà Nội

Nhân viên điều hành xe tour

Cong ty Lien doanh Van chuyen Quoc te Hai Van - Hà Nội

Trợ lý điều hành xe

Cong ty Lien doanh Van chuyen Quoc te Hai Van - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Xe Tour

Hà Nội

Điều hành xe du lịch - xe tải

Cong ty HanoiTrans - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tổng đài điều phối xe

Cong ty Co phan Chuyen phat nhanh Hop Nhat Mien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên điều hành xe qua tổng đài

Cong ty Co phan Chuyen phat nhanh Hop Nhat Mien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều hành xe du lịch - xe tải

Cong ty HanoiTrans - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe /Điều xe

Cong ty CP Song Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điều hành xe

Cong ty TNHH Du lich va Thuong mai Song Hong - Hà Nội

Nhân viên điều phối xe tải

Cong ty Co phan Chuyen phat nhanh Hop Nhat Mien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều Hành Xe Du Lịch - Xe Tải

Cong ty HanoiTrans - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 2 nhân viên diều hành xe

Cong ty dau tu thuong mai va du lich Hoa - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe /Điều xe

Cong ty CP Song Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điều hành xe du lịch - xe tải

Cong ty HanoiTrans - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe /Điều xe

Cong ty CP Song Viet - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý điều hành xe

Cong ty TNHH Du lich va Thuong mai Song Hong - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>