6432  

việc làm dieu xe

  

Nhân viên điều hành xe

Cong ty TNHH dau tu va thuong mai van tai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành xe

Cong ty TNHH dich vu - van tai va lu - Hà Nội

Trưởng điều hành bãi xe 01

Cong ty Co phan thuong mai cong nghe Kien Viet - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hcvp- Điều Hành Xe

Hà Nội

Nhân viên điều hành xe 01

Cong ty TNHH dich vu - van tai va lu - Hà Nội

Kinh doanh và điều hành xe du lịch

Cong ty APT - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh và điều hành xe du lịch 27

Cong ty APT - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Xe

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điều phối tài xế 26

Cong Ty TNHH GrabTaxi Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành Xe

GRAND SILVERLAND HOTEL - Tp Hồ Chí Minh

Hành Chính Văn Phòng - Điều Hành Xe

Hà Nội

Nhân Viên Điều Hành Xe

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành Xe

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Xe

Hà Nội

Nhân viên điều hành xe du lịch

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều hành xe tải 19

Cong ty TNHH thuong mai va du lich MC Viet - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng - Điều Hành Xe

Hà Nội

Điều hành Taxi 123 - Sóc Sơn và Lái xe tại Mai Lâm - Vĩnh Phúc

Cong ty CP VT Hoang Minh Dung- HANG TAXI 123 - Vĩnh Phúc

Phụ trách điều vận, lái xe bằng FC 17

Cong ty co phan ABC Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Hành chính văn phòng - điều hành xe 15

Cong ty TNHH NDC Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>