1213  

việc làm dien tu tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Cơ Khí, Thợ Hàn

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Kỹ Sư Điện Tự Động

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện-Tự Động Hóa

Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Hyosung Viet Nam - Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong Ty TNHH MTV Kalivina - Biên Hòa

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong Ty TNHH MTV Kalivina - Biên Hòa

Nhân viên điện - điện tử 31

Cong ty Co phan Khai Toan - Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Maintenance Supervisor

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage - Dong Nai Plant - Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Utility Supervisor

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage - Dong Nai Plant - Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Mềm

Cong ty TNHH MTV Thang Thanh Dat - Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Bảo Trì

Cty TNHH Co Khi Va Xay Dung Dong Son - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động - Điện Chi Nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Thiết Bị Điện Tử

Đồng Nai

Kỹ sư điện - điện tử, chế t

Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Sư Điện, Nước (nam)

Donacoop - Đồng Nai

NV. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Cơ Điện Lạnh

Cong ty TNHH TM-DV Sinh Thinh - Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Cơ Điện Lạnh

Cong ty TNHH TM-DV Sinh Thinh - Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Thiết Kế Ngành Cơ Điện Lạnh

Cong ty TNHH Tm-Dv Sinh Thinh - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>