17  

việc làm dien tu vien thong tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên cơ điện

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện, Hàn

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Khai thác mỏ

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang 18

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

Nhân viên vận hành trạm trộn bê tông 15

Cong ty CP thep An Huy - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

Hà Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN Y TÁ

CONG TY CO PHAN THEP AN HUY - Hà Giang

Nhân Viên Y Tá

Hà Giang - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trắc Đạc

Hà Giang

Trình Dược Viên OTC: Hà Giang, Yên Bái

Hà Giang - Yên Bái

Nhân viên giao hàng Khu Vực Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Giang - Lào Cai

Trình Dược Viên

Hà Giang

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Giám sát bán hàng tại Hà Giang 16

Cong Ty CP Cong Nghiep DV- TM Ngoc Nghia - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lái xe bồn trộn bê tông 25

Co phan thep An Huy - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng