18  

việc làm dien tu vien thong tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên cơ điện

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Trình Dược Viên Các Tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn

Hà Giang - Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Điện Biên, Sơn La, Hà Giang

Cong Ty TNHH Tue Linh - Hà Giang - Điện Biên

Trình dược viên OTC: Cao Bằng, Hà Giang 06

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Khai thác mỏ

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang 13

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Hà Giang

NHÂN VIÊN Y TÁ

CONG TY CO PHAN THEP AN HUY - Hà Giang

Nhân viên y tá 10

Cong ty co phan thep An Huy - Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Y Tá

Hà Giang - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trắc Đạc

Hà Giang

Trình Dược Viên

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC: Hà Giang, Yên Bái

Hà Giang - Yên Bái

Nhân viên giao hàng Khu Vực Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Giang - Lào Cai

Trình Dược Viên

Hà Giang

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Lái xe bồn trộn bê tông 25

Co phan thep An Huy - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc đào, xúc lật, lái xe lu 11

Cong ty co phan Song Da 5 - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng