17312  

việc làm dien tu dien lanh

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Lạnh

Cong ty Co phan Co dien lanh ABC - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Lanh

Cong ty Co phan Co dien lanh ABC - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tổng Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Eresson - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Điện Lạnh

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng Qc (Assistant Manager)

Cong ty TNHH dien tu Foster Da Nang - Đà Nẵng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng Kỹ Thuật ( Assistant Manager)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster Da Nang - Đà Nẵng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Sửa Chữa Ti Vi

CONG TY TNHH DIEN TU VA CONG NGHE THONG TIN - Hà Nội

Nhân Viên Đưa Hàng Điện Tử Điện Lạnh

Cong ty Co Phan Tap Doan Dien Tu Ha Noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện Điện Tử

Cty TNHH Dien Tu Vien Thong Dai Duong - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chuyên Gia Thiết Kế Biến Áp Xung

Cong ty co phan san xuat dien tu Ha Thanh - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Cong Ty Co Phan Tu Van Xay Dung Dien Luc - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Sản Xuất (3 Năm Kinh Nghiệm)

Cong Ty TNHH Dien Tu BSE Viet Nam- Chi Nhanh - Hà Tĩnh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

Cong ty Co phan Dien tu dong hoa Binh Duong - Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Điện Đi Công Trình

Cong Ty TNHH Dien Tu Thoi Dai - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - 1 Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong Ty TNHH Dien Tu UMC Viet Nam - Hải Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - 4 Purchasing Staff/logistics Leader

Cong Ty TNHH Dien Tu UMC Viet Nam - Hải Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

Cong Ty Co Phan Co Dien Asean - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài (xuất Nhập Khẩu)

Cong Ty Co Phan Co Dien Asean - Hà Nội

Nhân viên điện lạnh- điện tử 15

Trung tam dien may Nguyen Kim - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH TM DV DIEN MANH PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>