17975  

việc làm dien tu dien lanh

  

Nhân viên thiết kế điện tử - Điện lạnh 01

Cong ty TNHH Dien tu - Dien lanh Darling - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện lạnh chính phụ thu nhập từ 3 - 10 triệu

Trung Tam Dien Lanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện tử, điện lạnh 17

Trung Tam Dien Lanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện tử, điện lạnh

Trung Tam Dien Lanh Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Thi Công

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Thi Công Cơ Điện

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Điện-Nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera

Cong ty TNHH Cong nghe Dien Tu Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Thi Công Lắp Đặt / Bảo Hành Sửa Chữa

CONG TY TNHH DIEN TU VU GIA - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Sửa Chữa / Tư Vấn Kỹ Thuật

CONG TY TNHH DIEN TU VU GIA - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Truyền Hình Cáp Vtv

Cong Ty TNHH Dien Tu Vien Thong Trung Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Sửa Chữa Điện Tử

CN Cong ty TNHH TM - DV DIEN TU HONG - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Làm Thời Vụ (Sữa Chữa Điện Tử)

CN Cong ty TNHH TM - DV DIEN TU HONG - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỷ Thuật Điện Ô Tô

CONG TY TNHH DIEN TU THIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng Kinh Doanh Khối Dự Án & Doanh Nghiệp

Cong ty TNHH Dien Tu Venr - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Sửa Chữa Kỹ Thuật

CN Cong ty TNHH TM - DV DIEN TU HONG - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Chỉ Huy Trưởng Điện Lạnh

Cong ty CP Xay lap Co dien Thanh Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Thi Công Điện Lạnh

Cong ty CP Xay lap Co dien Thanh Tuan - Tây Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Đốc Dự Án Điện Lạnh

Cong ty CP Xay lap Co dien Thanh Tuan - Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>