139389  

việc làm dien tu cong nghiep

  

Nhân viên kinh doanh sản phẩm tủ điện công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm tủ điện công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp, dân dụng

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện dân dụng và công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện dân dụng và công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp, dân dụng

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Điện công nghiệp - Tự động Hóa

Cong ty TNHH Dien Lanh Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điện tử, điện công nghiệp 27

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Thái Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Điện Công Nghiệp

Cong Ty TNHH QL Vietnam Agroresources - Tây Ninh

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện - tự động hóa công nghiệp

Cong ty co phan IEEC Viet Nam - Hà Nội

Quản lý mảng điện công nghiệp - tự động hóa biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Cong ty TNHH Daichu Vina - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện - điện tử - điện công nghiệp

Cong ty TNHH MTV Viet Thang Loi - Tp Hồ Chí Minh

Thợ điện tử bo mạch máy may công nghiệp

Cong ty TNHH TM DV Tin Son - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Điện Công Nghiệp / Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky Thuat & TM Nang Luong Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Điện Tử - Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV TUE MAN - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Điện Tử - Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV TUE MAN - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH TV DV Tai Nguyen Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Kỹ Sư Điện Công Nghiệp***mức Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH Tamron Optical (Viet Nam) - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Điện Công Nghiệp / Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky Thuat & TM Nang Luong Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiêp / Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky Thuat & TM Nang Luong Xanh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>