12948  

việc làm dien nuoc cong trinh tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân điện nước công trình 26

Cong ty Co phan KS Systems - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Giám sát công trình Điện nước 24

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap so - Hà Nội

Nhân viên thiết kế điện nước công trình 09

Cong ty CP Kien truc Xay dung ARIAL - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước công trình

Hà Nội - Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện/ Nước/ Dự Toán/ Giám Sát Công Trình

Hà Nội - 500-1.000 $ một tháng

Tuyển Thợ điện nước công trình

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ điện, nước công trình

Hà Nội

Công Nhân lắp đặt điện nước 18

Cong ty Co phan Xay dung Dien nuoc Ha Minh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân lắp đặt điện nước 28

Cong ty co phan Hoa Gia Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công Và Vận Hành Hệ Thống Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH M&C VIET - Hà Nội - Huế

Công nhân điện nước, thợ hàn 22

Cong ty Phong chay chua chay Rung Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Kỹ thuật Điện Nước 19

Cong ty CP DT va PT Giai Phap Thong Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 17

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap so - Hà Nội

Thợ thi công điện nước 15

Cong ty CP Kien truc va Dau tu Xay dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước 08

Cong ty TNHH thuong mai va du lich M&C Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước 27

Cong ty TNHH thuong mai va du lich M&C Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Nhân Viên Thi Công Và Vận Hành Hệ Thống Điện Nước

Cong Ty TNHH Thuong Mại Va Du Lich M&C Viet - Hà Nội

Xây dựng - Nhân Viên Thi Công Và Vận Hành Hệ Thống Điện Nước

Cong Ty TNHH Thuong Mại Va Du Lich M&C Viet - Hà Nội

Nhân Viên Thi Công Và Vận Hành Hệ Thống Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Đội Trưởng Thi Công Hệ Thống Điện, Nước

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>