304  

việc làm dien may nguyen kim tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thủ kho nguyên liệu

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Trị Viên Kinh Doanh Nguyên Vật Liệu ( Tiếng Anh - Hoa )

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Quản Trị Viên Kinh Doanh Nguyên Vật Liệu ( Tiếng Anh - Hoa )

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Quản Trị Viên Kinh Doanh Nguyên Vật Liệu ( Tiếng Anh - Hoa )

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trưởng Phòng Thu Mua Gỗ - Nguyên Vật Liệu

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Văn Phòng

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Nhân viên bảo trì máy móc

Bình Dương

Nhân Viên Thống Kê/Thư Ký Nhà Máy

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Nhà Máy

Cong ty TNHH SXTM & Du Lich Tam Vong - Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

tuyển Gấp ] Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự Nhà Máy

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Kỹ Sư Sửa Máy Và Quản Lý Con Người, Thiết Bị

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY GIẤY

Bình Dương

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY GIẤY

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY GIẤY

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>