17  

việc làm dien may cho lon tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Làm Việc Tại Tây Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tây Ninh

Nhân Viên Dán Trang Trí Điện Thoại Tại Tây Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tây Ninh

Kỹ sư cơ điện

Cong ty TNHH Mot thanh vien Bo sua Viet Nam - Tây Ninh

Nhân viên phòng kinh doanh/ xuất khẩu

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất khẩu 26

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh

Nhân viên xuất khẩu

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh

Nhân viên phòng kinh doanh/ xuất khẩu 27

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên / Chuyên Viên Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAILUN VIET NAM - Tây Ninh

Nhân viên triển khai - bảo trì mạng viễn thông Fpt Telecom Tây Ninh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Tây Ninh

Biên phiên dịch tiếng Hoa. 16

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Tây Ninh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Tây Ninh

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Làm Việc Tại Tây Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tây Ninh

Biên phiên dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Tây Ninh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Tây Ninh

Nhân viên cơ Khí

Cong ty TNHH TM SX DV Tran Hiep Thanh - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tây Ninh

Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn Tại Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Ngãi

Tây Ninh - Đồng Nai