19  

việc làm dien may cho lon tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bưu chính viễn thông - Kĩ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại (Tây Ninh)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Tây Ninh

Nhân Viên Cơ Điện

Tây Ninh

Kỹ Sư Cơ Điện

Tây Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu (Tây Ninh)

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh

Nhân Viên Thu Mua

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu Ngân tại Tân Biên, Tây Ninh 18

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Tây Ninh

Nhân Viên Compliance

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung / Hoa

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý

CONG TY TNHH SAILUN VIET NAM - Tây Ninh

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự

CONG TY TNHH SAILUN VIET NAM - Tây Ninh

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Trung / Hoa

CONG TY TNHH SAILUN VIET NAM - Tây Ninh - 6.500.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Dạy Tiếng Việt

CONG TY TNHH FIRST TEAM - Tây Ninh

Thực phẩm/DV ăn uống - Đầu Bếp

CONG TY TNHH FIRST TEAM - Tây Ninh

Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn Tại Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Ngãi

Tây Ninh - Đồng Nai

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tây Ninh

Nhân Viên Bảo Hiểm

Tây Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Kho

Tây Ninh