27850  

việc làm dien lanh

  

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh (Thợ chỉnh giỏi)

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Hao Phong - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư nhiệt điện lạnh 21

Cong ty TNHH co dien lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Phụ Điện Lạnh

CTY TNHH DV KT CO DIEN LANH TRUONG THINH - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nhiệt điện lạnh

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nhiệt Điện Lạnh

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh

Thợ sửa chữa điện lạnh 17

Cua hang dien lanh Thang Long - Hà Nội

Thợ sửa chữa đồ điện lạnh 17

Cua hang dien lanh Thang Long - Hà Nội

Tuyển kỹ sư nhiệt điện lạnh

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư nhiệt điện lạnh 17

Cong ty TNHH co dien lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện lạnh

Cua hang dien lanh Thang Long - Hà Nội

Thợ sửa chữa đồ điện lạnh

Cua hang dien lanh Thang Long - Hà Nội

Kỹ sư nhiệt điện lạnh 16

Cong ty TNHH co dien lanh Sao Vang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cần Tuyển Thợ (Kỹ Thuật) Sửa Chữa Máy Lạnh

CTY TNHH DV KT CO DIEN LANH TRUONG THINH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh, điện tử

Cong ty TNHH Dien lanh dien tu Dong Do - Hà Nội

Thợ điện lạnh giỏi 10

Dich Vu Dien Lanh Nguyen Khanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ điện lạnh giỏi

Dich Vu Dien Lanh Nguyen Khanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa Điện tử - Điện Lạnh 03

Trung Tam dien tu dien lanh Manh Hung - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật Điện lạnh gấp 02

Cong ty TNHH Ky Thuat Co Dien lanh Rong Vang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật Điện lạnh gấp

Cong ty TNHH ky thuat co dien lanh Rong Vang - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Lạnh

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Toan Cau - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>