15546  

việc làm dien lanh

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Thợ điện lạnh chính + phụ 25

Cong ty Dien Lanh Van Minh - Hà Nội

Thợ điện lạnh 25

Dien lanh Phat Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên điện lạnh lương cao 17

Cong ty TNHH Ky Thuat Co Dien lanh Rong Vang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Điện, Điều Hòa Thông Gió

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Kỹ sư kỹ thuật điện lạnh 13

Cong ty TNHH Co dien lanh Binh Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Lạnh

CONG TY CPTMDV CO DIEN LANH T.L.K - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Lap Dat Dien Lanh Ky Thuat Thuong - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Kinh Doanh ( Đãi Ngộ Hấp Dẫn)

Cong Ty TNHH Dien Tu Dien Lanh Trung Tin - Hà Nội

Thợ điện lạnh 28

Dien lanh Phat Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Nhiệt Lạnh Mới Ra Trường

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện/ Điện Công Nghiệp

Cong Ty TNHH Lap Dat Dien Lanh Ky Thuat Thuong - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng/ Phó Phòng Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Lap Dat Dien Lanh Ky Thuat Thuong - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kế Toán Viên

Cong ty Co phan Co dien lanh Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Điện, Điện Lạnh

Cong Ty TNHH TM DV Co Dien Lanh Khong Gian - Việt Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Lạnh

Cong ty Co phan Co dien lanh Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh (Thợ Chính, Giỏi)

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Hao Phong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh (Thợ Chính, Giỏi)

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Hao Phong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện lạnh, máy lạnh, máy giặt

Dien Lanh Truong Trung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>