17449  

việc làm dien lanh

  

Nhân viên thiết kế điện tử - Điện lạnh 01

Cong ty TNHH Dien tu - Dien lanh Darling - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện, điện lanh 01

Cty TNHH Dien Dien Lanh A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh (điều Hòa Không Khí)

CONG TY TNHH CO DIEN LANH VA XD AN PHAT - An Giang

Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh

Cong Ty TNHH KDXL Co Dien Lanh Vien Thong Quoc - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh

Cong Ty TNHH TM DV Ky Thuat co dien lanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện lạnh

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Kỹ sư nhiệt, điện lạnh

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Công nhân điện, điện lạnh

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh 26

Cong Ty TNHH TM DV Ky Thuat co dien lanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện lạnh 26

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Thi Công

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Việt Nam

Kỹ sư nhiệt, điện lạnh 26

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Công nhân điện, điện lạnh 26

Cong ty co phan ky thuat co dien lanh Ha - Hà Nội

Nhân viên sửa chữa điện lạnh 18

Cong ty TNHH Dien Lanh Bach Khoa - Hà Nội

Kỹ sư điện lạnh

Cong ty TNHH Dien Lanh Bach Khoa - Hà Nội

Kỹ sư nhiệt điện lạnh

Cong ty Co Phan Xay Lap Co Dien Lanh MEREETECH - Đà Nẵng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Thi Công Cơ Điện

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thợ điện lạnh và thợ phụ 15

Cong Ty TNHH Dien Lanh Trong Tin - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện nước, điện lạnh 16

Doi thi cong dien nuoc dien lanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Điện-Nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>