151  

việc làm dien cong nghiep tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Thuong mai Thuy khi dien R.T - Thái Bình

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Cẩu Tháp, Dock Leveller

Cong ty TNHH MTV Thiet Bi Can Truc An Phat - Thái Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Thiết Kế Cầu Trục

Cong ty TNHH MTV Thiet Bi Can Truc An Phat - Thái Bình

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Cơ Khí

CTY TNHH Tu van CHAT LUONG VJQC - Thái Bình

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

CTY TNHH Tu van CHAT LUONG VJQC - Thái Bình

Công nhân điện, điện lạnh 09

Cong ty Co phan Co dien Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nông nghiệp 29

Cong ty co phan dau tu va phat trien cong - Thái Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Thuong mai Thuy khi dien R.T - Thái Bình

Kỹ sư điện. 24

Cong ty TNHH Johoku Hai Phong - Hải Phòng - Thái Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 02 Kỹ Sự Điện Tự Động Hóa

Cong Ty TNHH Dong Phong - Thái Bình

Nhân viên điện tự động hóa 18

Cong ty TNHH Pha Le Viet Tiep - Thái Bình

Nhân Viên Điện Tự Động Hóa

Cong Ty TNHH Pha Le Viet Tiep - Tây Ninh - Thái Bình

Kỹ Sư Điện

Thái Bình

Kỹ Sự Điện Tự Động Hóa

Thái Bình

Đại Diện Thương Mại

Trung Tam Kinh Doanh Tong Hop Nguyen Kim - Thái Bình

02 Kỹ Sự Điện Tự Động Hóa

Thái Bình

Đại Diện Thương Mại

Hà Nội - Thái Bình

Homcredit Tuyển NVKD Tại Điện Biên, Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An

Hưng Yên - Thái Bình

Đại Diện Thương Mại

Trung Tam Kinh Doanh Tong Hop Nguyen Kim - Thái Bình

Nhân Viên Điện Tự Động Hóa

Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>