Việc làm dien cong nghiep tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1707 việc làm  

Kỹ Sư, Công Nhân Điện (điện Công Nghiệp, Điện Tự Động Hóa)

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tổ Sửa Chữa Bảo Dưỡng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tổ Sửa Chữa Bảo Dưỡng

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

Hải Phòng

Tuyển thợ kỹ thuật điện tàu, điện công nghiệp

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tổ Sửa Chữa Bảo Dưỡng

Hải Phòng - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tổ Sửa Chữa Bảo Dưỡng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp kỹ thuật viên điện công nghiệp,tự động

Hải Phòng

Tuyển gấp kỹ thuật viên điện công nghiệp,tự động

Hải Phòng

Thợ điện tử công nghiệp

Hải Phòng

Công nhân điện công nghiệp

Hải Phòng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Đi Làm Ngay

CONG TY CO PHAN SAN XUAT BHLD VA TM SON - Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Công Nhân Sản Xuất

Chi nhanh Ha Noi Cong Ty CP Che Bien Thuy - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

Hải Phòng

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Dân Dụng, Công Nghiệp

Hải Phòng

Công Nhân Điện

Hải Phòng

Công Nhân Điện - Điện Lạnh: Tổ Sửa Chữa Bảo Dưỡng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư, Công Nhân: Điện, Nước, PCcc

Hải Phòng

Công Nhân Điện

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>