58662  

việc làm dien cong nghiep tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp, dân dụng

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện dân dụng và công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp 18

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện dân dụng và công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp, dân dụng

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện dân dụng và công nghiệp 05

Cong ty co phan Co dien PTH Thang Long - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Cong ty Co phan QS Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên điện công nghiệp 27

Cong ty TNHH SX va Thuong Mai Kim Khi Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Kỹ Sư Điện Công Nghiệp***mức Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH Tamron Optical (Viet Nam) - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Cong ty Co phan Quoc Te Dai Loi - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Cong ty Co phan Quoc Te Dai Loi - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Son Thinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH nhua Quan SOn - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Công nhân lắp đặt điện công nghiệp 17

Cong ty TNHH Thiet bi Tu dong hoa Toan Cau - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp 13

Cong ty Co phan QS Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Cong ty TNHH Hao Phuong - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiêp / Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky Thuat & TM Nang Luong Xanh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh công nghiệp

Cong ty Co phan Thiet bi may Manh Dat - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp 05

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Son Thinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp

Cong ty CP Thuong mai va San xuat Son Thinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>